Aalst - N411 - Baardegem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Baardegem-Dorp en Margrietstraat in Baardegem

Fase

2
Ligging
Afbeeldingen
Kaart
Kaart
Omschrijving

Stad Aalst plant te Baardegem de heraanleg van de N411, vanaf het kruispunt met de Rampelberg in het westen tot de grens met Vlaams-Brabant in het oosten. Deze heraanleg valt uiteen in twee aspecten: de wegenis en omgevingsaanleg en de rioleringswerken. Gelijkaardige werken zullen gebeuren in de Margrietstraat die in het dorpscentrum uitgeeft op de N411.

Ten behoeve van het bekomen van een bekrachtigde archeologienota in kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is een bureaustudie uitgevoerd dewelke resulteerde in een vooronderzoek volgens uitgesteld traject. Om het archeologisch potentieel van de plaats te kunnen inschatten dienen er nog verschillende proefputten te worden aangelegd.

Contactpersoon
Wouter De Maeyer
archeoloog
053/64 65 29
0499/52 19 90