Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Route
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie
Zoeken

Leen aan 2% voor energiebesparende maatregelen in je woning

Energie verbruiken kost erg veel. Toch kan je flink op je energiefactuur besparen door energiezuinige maatregelen te nemen zoals isoleren, het plaatsen van thermostatische kranen, HR+ glas, een zuinige verwarmingsketel, enzovoort.
Alleen, die energiezuinige maatregelen kosten ook geld. En dat geld heb je niet altijd opzij staan. Daarom biedt het Vlaams Gewest via het Vlaams Energieagentschap (VEA) een erg goedkope lening aan die je bij SOLVA kan aanvragen.
Tegen een jaarlijkse rente van 2% (0% voor mensen van de doelgroep - zie verder) kan je tot € 10.000 lenen om er energiemaatregelen in je woning mee te financieren. Op 5 jaar heb je de lening terug betaald, terwijl je daarna nog vele jaren blijft genieten van een lagere energiefactuur.
 


Lees meer »

Groepsaankoop voor stookolietanksaneringen - Algemene informatie

Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook lege stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen wordt genomen door een erkend tanktechnicus. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert SOLVA samen met de 17 gemeenten en steden in Zuid-Oost-Vlaanderen een tankslag. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kon een betere prijs bedongen worden, onder de courante voorwaarden en kwaliteit.

Lees meer »Energielening / Andere projecten