Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Route
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie
Zoeken

Groepsaankoop voor stookolietanksaneringen - Algemene informatie

Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook lege stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen wordt genomen door een erkend tanktechnicus. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert SOLVA samen met de 17 gemeenten en steden in Zuid-Oost-Vlaanderen een tankslag. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, maar wordt wel rekening gehouden met de kwaliteit.


Het verloop van het project ziet er als volgt uit:
• De werkgroep bestaande uit geïnteresseerde inwoners selecteerde firma ALL-IN TANK SERVICE nv uit Eke met de beste voorwaarden, prijs en kwaliteit voor een zo breed mogelijke doelgroep.
De geïnteresseerden kunnen doorlopend onder dezelfde voorwaarden inschrijven t.e.m. 31 maart 2017. Inschrijving dient via SOLVA te gebeuren (zie inschrijvingsformulieren onderaan).
• Na de inschrijving via SOLVA zal de gekozen firma een plaatsbezoek bij de geïnteresseerde inwoner uitvoeren en een individuele offerte opstellen volgens de prijsafspraken. Na de uitvoering van de werken en de betaling attesteert firma de buitengebruikstelling van de tank. Met dit attest kan je verder alle notariële handelingen doen en heb je bewijs van een correcte sanering voor de gemeente.

Heb je een buiten gebruik gestelde stookolietank en ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de tankslag? Dan kan je geheel vrijblijvend inschrijven via het invulformulier (volgens je woonplaats onderaan down te loaden of afhalen op de milieudienst van je gemeente).

Het indienen van het formulier bij SOLVA kan tot 31 maart 2017 (verlengd), de werken gebeuren pas na de goedkeuring van de offerte.
De actie is vrijblijvend en geldig enkel voor de particulieren en in de deelnemende gemeenten.

Meer informatie nodig?
Bel of mail ons op 053/64 65 28 | tanksanering@so-lva.be of v
raag het inschrijvingsformulier per post aan.
Ga terug naar lijst

Energielening / Andere projecten