Haaltert - Processieweg - Heldergem

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - ...

Opdrachtgever

HA

Ligging

Gebied tussen Processieweg en Holbeekweg.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
2017J225 Heldergem Processieweg - Ferraris.jpeg
2017J225 Heldergem Processieweg - Topografische kaart detail .jpeg
2017J225 Heldergem Processieweg - Villaret detail.jpeg
2017J225 Heldergem Processieweg - DTM.jpeg
Omschrijving

Dit bureauonderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de geplande wegeniswerken en de creatie van een fietspad en van een bufferbekken in Heldergem (Processieweg-Holbeekweg), in opdracht van het gemeentebestuur van Haaltert. De wegeniswerken en de bodemingrepen in het zuidelijke deel van het projectgebied moeten algemeen gezien worden als kleinere bijkomende verstoringen in een reeds sterk ingerichte en dus geroerde zone. Er wordt dan ook geen verder (voor)onderzoek geadviseerd voor deze zones. In de zone waar het noordelijke bufferbekken komt te liggen, zullen de bodemingrepen aanzienlijker zijn, wat het bodemarchief dus grondig zou verstoren en de bewaring in situ van een potentiële site bijgevolg onmogelijk maakt. Gelet op het archeologisch potentieel van de locatie (nabij de historische locatie van de kerk), de diepte en oppervlakte van de ingrepen en de mogelijke gave bewaring van de bodem (geen bewoning, geen erosie) wordt voor dit deel van het projectgebied een vervolgonderzoek geadviseerd, onder de vorm van proefsleuven. Omdat met de pachter van het perceel is overeengekomen dat de gronden in gebruik blijven tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning, dient dit verdere vooronderzoek te gebeuren in uitgesteld traject.

Contactpersoon
Bart Cherretté
afdelingshoofd - archeoloog
053/64 65 36
0486/83 13 41