Klimaatplan

KGZOV - klimaatplan

Het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is een lijvig document geworden. Het is dan ook 1 plan voor 13 steden en gemeenten waar vele handen aan meegeschreven hebben. We verzamelden in de loop van het trajectjaar 2017-2018 meer dan 3000 ideeën. Die goten we, onder de deskudige begeleiding van studiebureau ZES, in een beleidstekst en een maatregelentabel van niet minder dan 68 maatregelen en 327 concrete acties.

Er werd een top 20 aan maatregelen gekozen waar eerst zal worden op ingezet. Dit in functie van grootste CO2 winsten, belangrijkheid en trekkersrollen die de gemeenten willen opnemen.

Doel : 40% COreduceren tegen 2030 (refertejaar 2011) en de negatieve effecten van de klimaatverandering opvangen via een adaptatieplan.

Samenvatting van het plan:

Lees in deze brochure eerst de samenvatting van het plan met een overzicht van alle maatregelen: pdf bestandKlimaatplan_brochure_DEF.pdf (1.01 MB)

Het plan bestaat uit 2 documenten en 13 bijlagen:

 1. Een beleidstekst van 190p: pdf bestandZOV-KLIMAATPLAN-Beleidstekst-20180517.pdf (11.05 MB)
 2. Een maatregelentabel (11 tabellen opgesplitst per sector): xlsx bestandZOV-KLIMAATPLAN-Maatregelentabel-20180517.xlsx (482 kB)
 3. Bijlagen: de nulmeting van de 13 steden en gemeenten:

Top 20 maatregelen:

Dit is het overzicht van de top 20 van prioritaire maatregelen die op korte termijn zullen worden opgestart:

 • Sector Steden en gemeenten als organisaties:

  • Uitvoeren van diverse technische maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het gemeentelijk patrimonium te verbeteren (trekker: Haaltert en Zottegem)
  • Invoeren van een klimaattoets voor alle relevante beslissingen binnen de stad of gemeente (trekker: Erpe-Mere en Zwalm)
  • Rationaliseren van de openbare verlichting (trekker: Eandis)
 • Tertiaire sector:
  • Bedrijven en organisaties in de tertiaire sector en middenstand aanzetten tot het nemen van maatregelen mbt enerige-efficiëntie, hernieuwbare energie, rationaal energiegebruik (trekker: Denderleeuw, Zottegem en Ronse)
  • Betrekken van scholen en (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal (trekker: Geraardsbergen en Sint-Lievens-Houtem)
 • Sector huishoudens:
  • Sturen van het woonbeleid naar meer duurzaamheid (trekker: Geraardsbergen, Herzele en Zwalm)
  • Adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties (trekker: Denderleeuw, Erpe-Mere en Haaltert)
 • Sector Industrie:
  • Bedrijven aanzetten tot het nemen van maatregelen mbt energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik (trekker: Ronse en Zottegem)
 • Sector Mobiliteit:
  • Opmaken en implementeren van een ruimtelijke visie mbt duurzame mobiliteit (trekker: Erpe-Mere en Lede)
  • Verbeteren van de fietsinfrastructuur (trekker: Haaltert en Zwalm)
  • Stimuleren van elektrische fietsen als alternatief voor de wagen (trekker: Herzele en Lierde)
  • Stimuleren van duurzaam schoolverkeer (trekker: Maarkedal en Sint-Lievens-Houtem)
  • Stimuleren van gedeeld vervoer (trekker: Herzele en Lede)
 • Sector Duurzame energie:
  • Produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen (trekker: Brakel en Ronse)
  • Produceren van stroom aan de hand van windturbines (trekker: Geraardsbergen en Ronse)
 • Overige:
  • Inzetten op burgerparticipatie voor draagvlak voor het klimaatverhaal (trekker: Erpe-Mere, Herzele, Sint-Lievens-Houtem)
 • Adaptatiemaatregelen:
  • Duurzame waterbalans (trekker: Geraardsbergen en Maarkedal)
  • Versterken van de biodiversiteit en de klimaatadaptieve werking van ecosystemen op het privaat domein (trekker: Brakel en Denderleeuw)
  • Creëren van een blauwgroen netwerk op het publiek domein en in de open ruimte (trekker: Lierde, Zottegem en Lede) 
  • Bestrijden van erosie ism landbouwers (trekker: Brakel, Maarkedal en Zwalm)