Ninove - Stuypenberg - Outer

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

Logo Ninove

Ligging

Gelegen langs de Stuypenberg, ten zuiden van de Kerkstraat en de Vogelzangbeek

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
IMGP1204.JPG
IMGP1331.JPG
IMGP1143.JPG
IMGP1162.JPG
IMGP4099.JPG
Luchtfoto 2015.jpg
DTM.jpg
Omschrijving

De stad Ninove wenst een nieuw hockeyveld met clubhuis en een gebied voor dagrecreatie met landschappelijke waarde aan te leggen te Outer (Ninove). Het projectgebied betreft een perceel gelegen langs de Stuypenberg ten zuiden van de Kerkstraat en de Vogelzangbeek. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de aanleg van het recreatieterrein voerde SOLVA een bureaustudie aanvullend met controleboringen uit. Hoewel er geen archeologische sites gekend zijn op het projectgebied en de historische kaarten aantonen dat de percelen sinds de late middeleeuwen in gebruik waren als akker- en/of weiland, vormt de nabijheid van de Molenbeek, zo’n 50 m ten noorden van het projectgebied, een interessante landschappelijke indicator voor menselijke activiteiten. Prospectie in een gelijkaardige landschappelijke context te Herlinkhove bracht artefacten uit de steentijden en Romeinse tijd aan het licht. Op een algemeen niveau kunnen er op het projectgebied dus ook sporen aangetroffen worden uit diverse periodes. Na afweging van de verschillende onderzoeksmethoden, worden landschappelijke boringen, afhankelijk van de resultaten aangevuld met verkennende en waarderende boringen en een proefsleuvenonderzoek als meest geschikte methode weerhouden.

Contactpersoon
Arne De Graeve
archeoloog
053/ 73 74 29
0499/ 52 19 98