Proeftuinen voor ontharding gekend

  • 11 januari 2019

Minister Schauvliege wil met de projectoproep ‘proeftuinen voor ontharding’ subsidies toekennen aan initiatieven en inspanningen rond ontharden. SOLVA ׀ Streekoverleg greep deze mogelijkheid aan om in de regio enkele testprojecten uit te voeren en diende dus op deze projectoproep in. Helaas viel onze regio niet in de prijzen.

Strenge jurering voor talrijke projectvoorstellen

Uit de 315 ingediende projectvoorstellen koos de Vlaamse overheid 23 projecten. Beoordelingscriteria waren onder meer de effectieve afname van de verharde oppervlakte, het innoverende en voorbeeldstellende karakter en de bijdrage aan de opbouw van een onthardingscultuur. De jury was algemeen zeer lovend over het grote aantal goede en interessante projectvoorstellen dat werd ingediend.

Gezien rekening gehouden moest worden met het beschikbare budget, leidde dit tot een strenge jurering waarbij enkel de allersterkste projectvoorstellen weerhouden konden worden. Helaas viel onze regio buiten de prijzen. Bij de gelukkigen zien we heel wat scholen die inzetten op een vergroening van de speelplaats.

Voorts is het uitkijken naar de resultaten van de geselecteerde ‘systemische’ projectvoorstellen. De jury selecteerde in deze categorie vier projecten: herbestemmen van stoppende landbouwbedrijven, ontharden van industrieterreinen, vergroenen van straatprofielen en selectief omvormen van wegen naar trage wegen.

Zicht krijgen op de goedgekeurde projecten proeftuinen ontharding kan op de website van het Departement Omgeving.