Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 20
F 053/64 65 30
info@so-lva.be
Route
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie
Zoeken

Gerealiseerde projecten > Andere projecten

« Ga terug naar lijst

Aalst - Schotte, Aalst - Aalst

Geografische ligging :

De site is gelegen aan de zuidoostelijke kant van het woongebied van de stad Aalst, omgeven door de natuurgebieden van het stadspark, Osbroek en Gerstjens.



Projectomschrijving :
Type
Het op vraag van de Stad Aalst realiseren van de nieuwe bestemming van randstedelijk groengebied met dagrecreatieve en natuureducatieve infrastructuur, zoals voorzien op het GRUP van het Regionaal Stedelijk Gebied Aalst.

Omschrijving

Het voormalig industrieel terrein Schotte is een zogenaamd brownfield, een terrein dat wegens de hoge saneringskost zeer moeilijk tot nieuwe ontwikkeling komt.
De bestaande gebouwen zijn ongeschikt voor het realiseren van de nieuwe bestemming.
 
Voor deze site is een brownfieldconvenant afgesloten, een overeenkomst met de Vlaamse Regering die een structureel overleg mogelijk maakt en een vlottere toegang verschaft tot subsidiekanalen en andere maatregelen. De overige deelnemers aan het convenant zijn de Stad Aalst, OVAM, het Agentschap Ruimte en Erfgoed.
 
Voor de sanering en de afbraak is telkens beroep gedaan op gelden van de Vlaamse Gemeenschap.

Fase
De site is overgedragen aan het Sport AG van de stad Aalst, het vroegere directeursgebouw aan de VZW Kroffel, en het conciërgebouw aan VZW ALVA.


Planning :


Contactpersoon :
Riem Vanderstraeten

Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere
T 053/64 65 35
F 053/64 65 30


riem.vanderstraeten@so-lva.be