Vlaamse energielening

OPGELET! 

Vanaf 2019 is de Vlaamse energielening er enkel nog voor de doelgroep. 
Wie niet tot de doelgroep behoort kan een aanvraag indienen tot en met 14 december 2018 (= correct ingevuld aanvraagformulier incl. alle gevraagde bijlagen). 
Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet meer behandeld worden (postdatum telt).


Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u die werken misschien financieren met een Vlaamse Energielening van de Vlaamse overheid. De energielening wordt uitgekeerd via de Energiehuizen, waarbij elk EH beslist zelf of het een energielening toekent of niet. Vanaf 2019 zullen alleen de prioritaire doelgroep en rechtspersonen nog energieleningen kunnen krijgen bij de Energiehuizen. Vanaf 2020 is de energielening via het Energiehuis er alleen nog voor de prioritaire doelgroep. Iedereen kan een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die u bewoont (als eigenaar of huurder) of die u verhuurt. De woning moet  de hoofdverblijfplaats zijn van iemand.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen kan de lening aanvragen, met een maximum van 3 woningen per natuurlijke persoon. Er is geen inkomensgrens aan verbonden, maar voor wie het financieel moeilijk heeft, zijn er extra maatregelen. Aan hen geeft SOLVA extra begeleiding bij de realisatie van de investeringen.

Voorwaarden om een lening te krijgen?

 • enkel natuurlijke personen kunnen een lening krijgen
 • u bent: huurder, eigenaar/verhuurder of eigenaar/bewoner
 • de woning ligt in een deelnemende gemeente
 • de aanvrager kan slechts voor 3 woningen een lening krijgen

Welke gemeenten nemen deel?

Brakel - Denderleeuw - Erpe-Mere - Geraardsbergen - Haaltert - Herzele - Horebeke - Kluisbergen - Kruishoutem - Lede - Lierde - Maarkedal - Ninove - Oosterzele - Oudenaarde - Ronse - Sint-Lievens-Houtem - Wortegem-Petegem - Zingem - Zottegem - Zwalm

Lenen aan 2%, 1% of 0%..?

Lening 2%: algemene doelgroep

Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning of nieuwbouw BEN-woning. U kunt, vanaf 1 oktober 2017, maximaal € 15.000 lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van maximaal 8 jaar. SOLVA bekijkt op voorhand samen met de aanvrager(s) over welke periode deze lening best zal afbetaald worden. De intrest bedraagt 2%. Nog tot eind 2018 kan een energielening worden afgesloten.

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Daarnaast kan ook de prioritaire of kwetsbare doelgroep een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%. Ook in 2019 en daarna kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten. Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor)
 • beschermde afnemers
 • gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal € 30.060 (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's, ...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot € 15.000 lenen aan 1% (op tien jaar). De steden en gemeenten als publieke rechtspersonen zijn hier uitgesloten.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten)
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 12. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN)
 • sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen
 • de werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-het-zelf’ in aanmerking.
 • bij de opbrengsteigendommen kan u als eigenaar max. voor 5 appartementen lenen, telkens € 15.000 per appartement. 

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier uit onze folder in en stuur op naar:
SOLVA - Energielening, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem
Je krijgt een ontvangstbewijs en een uitgebreid inlichtingenformulier toegestuurd

Meer info? SOLVA - tel. 053/64 65 28  - 053/64 65 21 | energielening@so-lva.be

Wil je weten welke andere premies en voordelen er bestaan voor energiesparende maatregelen? 

Neem een kijkje op www.energiesparen.be