Zingem - Lokaal bedrijventerrein

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverZI

Situering

Het plangebied van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Lokaal bedrijventerrein’ bevindt zich in het noorden van de gemeente Zingem op de grens van de gemeente Zingem en de gemeente Nazareth.

Fase3

Ligging

Planopzet

Volgens het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zingem dienen de bedrijven in de gemeente zo veel mogelijk ontwikkelingskansen te krijgen. Hiertoe werd onlangs het Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ opgemaakt. Hierin werden de ontwikkelingsmogelijkheden voor verschillende zonevreemde bedrijven uit de gemeente opgenomen. Anderzijds dient er door middel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Lokaal bedrijventerrein’ nieuwe ruimte voor bedrijvigheid te worden voorzien voor lokale bedrijven (al dan niet zonevreemd) die zich wensen te herlokaliseren of voor startende bedrijven. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan tracht met andere woorden een antwoord te bieden op het plaatsgebrek voor lokale bedrijven binnen de gemeente.

Contactpersoon
Fabian Debeer
ruimtelijk planner
053/64 65 24
0477/54 88 59