Zottegem - Integraal detailhandelplan

Plangebied

Type

Integraal detailhandelsplan

OpdrachtgeverZO

Situering

Detailhandelskern van Zottegem

Planopzet

Een integraal detailhandelsplan is de basis voor een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel, de ruimtelijke context en het pandenarsenaal in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling, en het vereenvoudigt de besluitvorming. Het plan bevat tenslotte een actieprogramma om de doelstellingen concreet in praktijk te brengen.

Ligging

 

Contactpersoon
Bart Wallays
algemeen directeur
053/64 65 22
0487/54 47 77