Aalst - Esplanadeplein

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2020 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Esplanadeplein.

Fase

1
Ligging

Afbeeldingen
17-AAL-EP-0174.JPG
IMGP2200.JPG
IMGP1938.JPG
IMGP1964.JPG
Primitief kadasterklein.jpg
RAGnr989klein.jpg
Omschrijving

Stad Aalst plant op het Esplanadeplein de bouw van een ondergrondse parking. Tegelijkertijd zullen de rioleringen rond de parking en onder de Dendermondsesteenweg vernieuwd en ontdubbeld worden. Deze werfzone bevindt zich grotendeels binnen de archeologische zone van de Stad Aalst waardoor een archeologisch traject verplicht is. 
Op basis van oude kaarten is geweten dat de laatmiddeleeuwse stadsomwalling aan de zuidzijde van het Esplanadeplein lag. Ter hoogte van de Kattestraat  was er in de late middeleeuwen een stadspoort met een brug over de stadsgracht. Op de plaats waar nu de parking is, liep een weg, waarlangs huizen stonden. Zowel op de ondergrondse parking als op de locatie van nieuwe ontdubbelde riolering zal de bodemingreep een grote impact hebben op het bodemarchief.
Om een inschatting te kunnen maken van de restanten in de ondergrond en de bewaring ervan te bestuderen, zal eerst een vooronderzoek gebeuren. Door op strategische plaatsen proefputten en sleuven aan te leggen kunnen zij een evaluatie maken van de archeologische restanten in de bodem. Op basis hiervan kan eventueel vervolgonderzoek ingeschat worden. Archeologisch onderzoek op deze plaats zal ons een heleboel leren over de laatmiddeleeuwse versterking van Aalst en de bewoning buiten de stadsmuren.