Aalst - Molenstraat

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Molenstraat.

Fase

2
Ligging

Afbeeldingen
profiel klein.jpg
IMGP3693.JPG
IMGP3815.JPG
keper klein.jpg
Omschrijving

Stad Aalst zal de Molenstraat heraanleggen. De Molenstraat kent een rijke geschiedenis. Dat vertaalt zich ook in een rijk ondergronds bodemarchief. Om te vermijden dat tijdens de werken archeologische sporen aan het licht komen, waardoor de werken tijdens de uitvoering vertraging zouden oplopen, worden voor de start van de werken een aantal deelzones van de Molenstraat aan een gericht archeologisch onderzoek onderworpen. 

De Molenstraat situeert zich aan de buitenzijde van de eerste middeleeuwse omwalling (11de eeuw). Deze omwalling omsloot het gebied rond de Sint-Martinuskerk en volgde min of meer het traject van de Molenstraat – Lange Zoutstraat – Sint-Jozefscollege – Klapstraat – parking Burcht, om zo aan te sluiten op de toenmalige Denderloop. In het eerste kwart van de 13de eeuw worden de Molenstraat en de aanpalende bebouwing opgenomen binnen een tweede, laatmiddeleeuwse omwalling. In deze periode krijgt ook de havenwijk ter hoogte van het Werfplein meer en meer gestalte en wordt de Dender er ingebed en gekanaliseerd. De Molenstraat vormt dan de belangrijke verbindingsas tussen deze havenwijk en de nieuwe centrale plaats van de stad, de Grote Markt.

Tijdens een archeologisch vooronderzoek in oktober dit jaar is een proefput in het noordelijke deel van de Molenstraat (kant van het Werfplein) archeologisch onderzocht. In deze put zijn kelders en muren aangetroffen van huizen die hier tot WO II stonden. Toen had de Molenstraat immers een beduidend smallere breedte en liep de straat deels een andere richting uit. Vanaf het “De Coninckstraatje” naar het huidige Werfplein toe, kende de Molenstraat een rechter verloop dan vandaag het geval is. Een deel van de huidige Molenstraat is ondergronds dus ingenomen door de restanten van dit voormalige huizenblok. 
 
Bij het vooronderzoek kon worden vastgesteld dat onder de recentste bouwfasen oudere vloerniveaus bewaard waren, waarvan de meest recente qua ouderdom mogelijk reeds tot de zestiende eeuw opklimmen. Meer naar onderen toe zijn verschillende lemen vloerniveaus teruggevonden. Het aangetroffen materiaal wijst deze lemen vloerniveaus toe aan laatmiddeleeuwse bewoning (13de – 14de eeuw). Onder deze vloerniveaus zijn vervolgens archeologische lagen aangetroffen, die op het eerste zicht in verband te brengen zijn met het nivelleren van deze terreinen met het oog op het inrichten tot woonzone. Gelijkaardige vaststellingen kwamen aan het licht bij de opgravingen op het Werfplein. De opgravingen zullen meer inzicht geven in de ontwikkeling van dit stadsdeel vanaf de dertiende eeuw.

Contactpersoon
Cateline Clement
archeoloog
053 73 74 28
0484 65 78 95