Aalst - Pierre Corneliskaai

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - ...

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Ten oosten langs de Dender, tussen de Pierre Corneliskaai en de Josse Ringoirkaai, ter hoogte van de Houtkaai (Aalst).

Fase

1
Ligging

Afbeeldingen
Aalst houtkaai
luchtfoto 2015.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Omschrijving

Het stadsbestuur van Aalst wenst wegenis- en rioleringswerken werken uit te voeren ter hoogte van de Houtkaai en Korte Moutstraat in Aalst. Ter hoogte van de Korte Moutstraat zal eveneens de aanlanding van een fietsbrug aangelegd worden. Deze werken sluiten aan op het bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek die reeds in 2018-2019 gerealiseerd werden. Op historisch vlak neemt het werkingsgebied een interessante plaats in. Het is gelegen binnen de historische kern van Aalst. Bovendien bevindt het projectgebied zich aan de laatmiddeleeuwse stadsomwalling en/of latere bastionnering, zoals de historische kaarten tot de 17e eeuw aantonen. In een voorgaan proefsleuvenonderzoek door SOLVA ter hoogte van de Houtkaai werden aan de zuidzijde van het plein de resten van de recentste fase van de gracht van de stadsomwalling gevonden. De wal en eventuele weermuur zijn niet aangetroffen. Het toenmalige onderzoek situeert deze onder de gebouwen ten zuidoosten van het plein (zone Korte Moutstraat). Hier stelt zich dus de mogelijkheid om deze wal/weermuur in de ondergrond nog aan te snijden, wat mogelijkheden biedt om de laat- of postmiddeleeuwse omwalling op deze plaats in kaart te brengen en te dateren, zoals ook kon worden bekomen bij eerdere opgravingen aan het Vredeplein en het Keizersplein (linkeroever). Verder archeologisch onderzoek in deze zone is dan ook aangewezen, in de vorm van wergbegeleiding.