Aalst - Pierre Corneliskaai

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2018 - 2019

Opdrachtgever

Stad Aalst

Ligging

Ten oosten langs de Dender, tussen de Pierre Corneliskaai en de Josse Ringoirkaai, ter hoogte van de Houtkaai (Aalst).

Fase

4
Ligging

Afbeeldingen
Aalst houtkaai
luchtfoto 2015.jpeg
Ferrariskaart.jpeg
Omschrijving

Het stadsbestuur van Aalst wenst riolerings- en wegeniswerken uit te voeren op de Pierre Corneliskaai ter hoogte van en op de Houtkaai in Aalst. Daarnaast zal ook een fietsbrug aangelegd worden tussen de Houtkaai en het Jagerspad. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voerde SOLVA een bureaustudie uit. Op historisch vlak neemt het projectgebied een interessante plaats in. Het is gelegen aan de rand van de historische kern van Aalst, ter hoogte van de laat- middeleeuwse stadsomwalling, zoals de historische kaarten aantonen. Hoewel de georeferentie soms onduidelijk is, blijkt dat de gracht en omwalling onder de huidige Houtkaai gesitueerd is. De gracht bleef tot in de 19e eeuw open. In meer recentere periodes is het projectgebied volledig bebouwd en ingericht. De geplande werken vallen volledig in een bebouwde zone en langs de bestaande kaaimuren, waardoor de mate van huidige verstoringen in de bodem al vrij hoog is. Kanalisatie- en kaaiwerken, de aanleg van de spoorinfrastructuur in de 19e eeuw, de aanleg van collectoren en rioleringen en straatverharding hebben een zware impact gehad op het geheel. Verder vooronderzoek om het onderzoekspotentieel correct in kaart te brengen, is noodzakelijk aangezien concrete informatie over de aanwezigheid, aard en graad van bewaring van archeologische sporen ontbreekt en het tot nu toe niet mogelijk is om een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. De beste methode om dit te doen met een minimale ingreep ten opzichte van  het kennispotentieel, is proefsleuvenonderzoek. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is het duidelijk dat de twee recentste fases van de gracht van de stadsomwalling zich op deze plaats bevinden. De rand van de gracht van de recentste fase is aangesneden op het centrale grasplein. De rand van de gracht die gedempt is na 1750 is niet aangesneden. Deze valt wellicht te situeren ter hoogte van de gevels van de gebouwen ten zuidoosten (nu NETWERK) van het pleintje. Deze grachten doorsnijden alluviale lagen die niet te dateren zijn. Het ontbreken van inclusies zoals baksteen, kalkmortel en houtskool suggereert echter dat ze dateren uit oudere periodes. Er zijn geen sporen aangetroffen van een wallichaam of een weermuur en torens in natuur- en/of baksteen. Deze moeten wellicht eveneens gezocht worden onder de gebouwen ten zuidoosten van het plein. Gelet op de afwezigheid van sporen van de laatmiddeleeuwse omwalling en het ontbreken van een wal/weermuur binnen het gabarit van de geplande werken zijn alle mogelijke onderzoeksvragen beantwoord. Verder archeologisch onderzoek is kosten-baten beschouwd dan ook niet zinvol.