Bekendmakingen

Kennisgeving definitief onteigeningsbesluit Lokaal Bedrijventerrein Oosterzele

De Raad van Bestuur van SOLVA stelde op 7 mei 2019 het definitieve onteigeningsbesluit Oosterzele – Lokaal Bedrijventerrein met bijhorende bijlagen vast.

Het onteigeningsbesluit heeft betrekking op terreinen gelegen te Oosterzele in het gebied tussen de Gentsesteenweg (N42), de Geraardsbergsesteenweg (N465A), de Korte Ambachtstraat en de Kwaadbeek.

Voornoemd besluit is samen met alle bijhorende bijlagen gepubliceerd op deze website (www.so-lva.be) en op de website van de gemeente Oosterzele (www.oosterzele.be).

Beroep aantekenen kan conform de artikelen 43 en 44 van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Meer info