Bouwdoos

De Bouwdoos - spelende kinderen en voorbijgangers

"De Bouwdoos" is een project van SOLVA | Streekoverleg, Logo Gezond+, Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dit project wordt gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.  

Met het project "De Bouwdoos" zullen we 5 dorpspleinen in de Vlaamse Ardennen, gedurende 1 maand, een tijdelijke invulling geven in de zomer van 2021 (2 pleinen) en de zomer 2022 (2 pleinen). Het laatste plein wordt in de zomer van 2023 gerealiseerd.

Het idee is om van de verharde en onderbenutte dorpspleinen opnieuw het kloppende hart van de buurt te maken, het groene karakter van de Vlaamse Ardennen binnen te brengen en er samen met lokale inwoners een bruisende en gezonde ontmoetingsplek van te maken.

De bouwdoos zal een goed gevulde container zijn vol fysiek materiaal zoals zit-, speel- en groenelementen. De bouwdoos verhuist mee van het ene naar het andere plein waar de materialen zullen hergebruikt worden. Per plein zullen ook unieke stukken met inwoners en lokale talenten worden gemaakt.

Concept
Een sterk bottom-up participatietraject per dorpsplein

Voorafgaand aan de herinrichting worden 3 participatiemomenten georganiseerd voor inwoners, waaronder een inspiratieavond, een co-creatie sessie en een ontwerpsessie. Iedere partner doet een specifieke inbreng tijdens deze participatiemomenten: 

 • Vormingplus: participatie met dorpsbewoners: hoe groeien ideeën van onderuit? Hoe kunnen we met de lokale talenten aan de slag gaan?
 • Logo Gezond+/Dender: samen naar gezonde publieke ruimte. Hoe zorgen we ervoor dat de publieke ruimte de gezondheid van de inwoners ten goede komt in alle aspecten?
 • Regionaal landschap: groene pleinen. Hoe kunnen we het groene karakter van de Vlaamse Ardennen opnieuw tot leven laten komen in de dorpskernen zelf?
Investering in een ‘bouwdoos’ die gebruikt wordt bij alle herinrichtingen

Investeren in een container vol fysiek materiaal om pleinen om te bouwen tot:

 

 •  Ontmoetingsplekken met zitmeubilair, speeltoestellen, bewegingstoestellen, etc. 
 •  Groene plekken
 •  Levendige plekken
 •  Gezonde plekken (vb. gratis drinkwater, rookvrije zone, etc.)
 •  Veilige en robuuste inrichtingselementen
 •  Elementen die samen vervoerd kunnen worden in een container
Voorwaarden
Aanbod aan de deelnemende gemeenten
 • 1 heringericht plein voor 1 maand
 • Oprichting van een kerngroep per gemeente 
 • Een participatietraject van 3 participatiemomenten met de inwoners, lokale diensten en andere belanghebbenden om te komen tot een gedragen tijdelijke herinrichting van het dorpsplein met een inspiratiesessie, een creatieve sessie en een ontwerpsessie
 • Het fysieke materiaal voor de herinrichting (zitmeubilair, groenelementen, beweegelementen, etc.) in de vorm van een bouwdoos
 • Een startfeest en een slotfeest (met evaluatiemoment)
   
Selectiecriteria deelnemende gemeenten
 • De ambities en plannen van de gemeente om op korte of middellange termijn over te gaan tot een definitieve herinrichting van het plein.
 • Inschatting van het potentieel van de herinrichting van het dorpsplein (draagvlak, ruimte, ligging, etc.)
 • Regionale spreiding binnen de Vlaamse Ardennen. 
 • Enkel volgende 15 gemeenten kunnen deelnemen: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm
Engagement deelnemende gemeenten
 • Een financiële inbreng van 4.000 euro voor het volledige traject
 • Ondersteuning in het mogelijk maken van de testopstelling (inname publieke ruimte, afspraken met brandweer, afvalophaaldiensten, etc.)
 • Beperkte logistieke ondersteuning vanuit de technische dienst
 • Ondersteuning in het mogelijk maken van het participatietraject (communicatiedienst, sociaal huis, dienst vrije tijd, ...)
 • Aanwezigheid in de ontwerpgroep*, op de participatiemomenten, opening- en slotfeest

* De ontwerpgroep is de groep die, op maat van ieder dorpsplein, het project voorbereidt en in goede bannen leidt. De groep bestaat enerzijds uit ambtenaren en schepenen van de stad/gemeente die het project mee organiseren en anderzijds uit de vertegenwoordigers van de projectpartners.

Inschrijven

Er zijn 3 indienrondes:

 • Indienronde 1 voor snelle indieners die nog in de zomer van 2020 hun dorpsplein een nieuwe invulling willen geven. Deadline: 28/02/2020. Deze indienronde is voorbij. Van de 3 ingediende kandidaturen werd het dossier van het Ruienplein van Kluisbergen weerhouden.
 • Indienronde 2 voor de pleinen 2021 en 2022. Alle indieners die in ronde 1 niet werden weerhouden, worden automatisch meegenomen naar ronde 2 voor de inrichting van de pleinen in 2021 en 2022. Ook deze indienronde is voorbij. De kandidaturen van Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Geraardsbergen werden weerhouden.
 • Indienronde 3 voor het plein in 2023: voorjaar 2022
Contact
ILSE CLAES
Ilse Claes
beleidsmedewerker - regiocoördinator
053 73 74 26
0486 99 08 53