Geveltuinen

In Zuid-Oost-Vlaanderen hebben 10 van de 21 gemeenten al een reglement geveltuinen. Vanuit het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen wil SOLVA de resterende gemeenten motiveren en ondersteunen bij de opmaak van zo’n regelgevend kader. SOLVA ondersteunt de gemeenten verder met een inspiratiedocument en biedt expertise bij de opmaak van een reglement op maat van de gemeente. Tot slot biedt SOLVA de gemeenten ook de mogelijkheid om mee te surfen met een generieke communicatiecampagne

Stand van zaken reglement geveltuinen ZOVKaart: Overzicht van de steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen met en zonder reglement geveltuinen

Kadert in het klimaatplan voor de regio

In het regionaal klimaatplan is “Het versterken van de biodiversiteit en de klimaatadaptieve werking van ecosystemen” een TOP 20 maatregel. Acties om deze maatregel uit te werken zijn “Het stimuleren van groengevels” en het “Stimuleren van het ontharden en aanplanten van tuinen en voortuinen”. Deze actie sluit daar dus goed bij aan.

Draagt bij aan broodnodige ontharding

En ontharding is een belangrijke Vlaamse doelstelling. Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Vandaag is 16% van de oppervlakte verhard en als we zo doorgaan, is dat in 2050 meer dan 20%.  Daardoor ontstaat onder meer een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem en een verlies aan biodiversiteit. 

Ontharden zorgt voor meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, koelere woningen, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. Zo zetten we in op klimaatadaptatie en klimaatmitigatie en zetten we een stap richting een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.

Regelgevend kader noodzakelijk

Voor de aanleg van geveltuinen is de uitbraak van een stukje verharding op het openbaar domein noodzakelijk. Daarom is een regelgevend kader relevant. 

SOLVA ontwikkelde een aantal instrumenten voor gemeenten die willen starten met geveltuinen:

  • een inspiratiedocument
  • een ontwerp voor een reglement
  • een communicatiecampagne (beeldmateriaal en een bordje om in de geveltuin te plaatsen) 

Onthardingsinitiatieven in jouw gemeente

Hoe beperkt de uit te breken oppervlakte ook is, dit biedt de mogelijkheid om op een positieve manier over ontharding te praten en vergroot zo het draagvlak voor andere mogelijke onthardingsinitiatieven. 

Steden en gemeenten kunnen ook zelf het goede voorbeeld geven en burgers stimuleren. Zo kan bekeken worden welke gebouwen uit het eigen patrimonium zich voor de aanleg van gevelbegroeiing (met klimhulp) lenen. Ook SOLVA zal binnenkort haar eigen zonnige achtergevel laten begroeien.

Meer info

Communicatiecampagne
campagnebeeld geveltuinen
Contactpersoon SOLVA
Caroline Vlaeminck
Caroline Vlaeminck
medewerker klimaat