Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

Woonomgevingsplan Haaltert - overzicht kernen en linten

WOONOMGEVINGSPLAN VOOR HAALTERT IN OPMAAK

SOLVA kreeg van de gemeente Haaltert de vraag om een woonomgevingsplan op te maken. Zo'n plan biedt de gemeente de nodige concrete handvaten om haar woonbeleid op stedenbouwkundig vlak beter te sturen en een duurzamer woonpatroon te realiseren. 

 

Afbakening golfterrein Sint-Lievens-Houtem

NIEUWE OPROEP ONTWIKKELING EN UITBATING GOLFTERREIN VLIERZELE

De oude stortplaats in Vlierzele wordt herbestemd als golfterrein. SOLVA werd gevraagd door ILVA om ondersteuning te bieden in de zoektocht naar een investeerder/uitbater. De oproep naar geïnteresseerden dit voorjaar leverde niet het gewenste resultaat, daarom wordt nu een nieuwe oproep gelanceerd.

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Beschikbare en toegewezen percelen bedrijfsgrond Doorn Noord Ninove

TWEEDE OPROEP KANDIDAATSTELLING DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN DOORN NOORD TE NINOVE

De eerste percelen industriegrond zijn toegewezen aan kandidaat-kopers. Er zijn nog 4 loten vrij, waarvoor nu een tweede oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd. Interesse uiten via het kandidaatsdossier kan tot 10 september 2019.

onteigeningsplan lokaal bedrijventerrein Oosterzele

KENNISGEVING DEFINITIEF ONTEIGENINGSBESLUIT LOKAAL BEDRIJVENTERREIN OOSTERZELE

De Raad van Bestuur van SOLVA stelde op 7 mei 2019 het definitieve onteigeningsbesluit Oosterzele – Lokaal Bedrijventerrein met bijhorende bijlagen vast. 

Het onteigeningsbesluit heeft betrekking op terreinen gelegen te Oosterzele in het gebied tussen de Gentsesteenweg (N42), de Geraardsbergsesteenweg (N465A), de Korte Ambachtstraat en de Kwaadbeek.

Voornoemd besluit is samen met alle bijlagen gepubliceerd op de website van SOLVA en de website van de gemeente Oosterzele (www.oosterzele.be).