Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

Tekening kerk

NIEUWE TOEKOMST VOOR PAROCHIEKERKEN

Gemeentebesturen en kerkfabrieken staan voor de grote uitdaging om een nieuwe toekomst te bepalen voor de parochiekerken op hun grondgebied. Het warm water uitvinden is echter niet nodig: zij kunnen inspiratie en kennis opdoen via de Smalltalks van Team Vlaams Bouwmeester. Ook een nieuwe oproep van het Projecbureau Herbestemming Kerken kan voor begeleiding zorgen bij de herbestemming via een haalbaarheidsonderzoek.

SOLVA werft aan met vier driehoekjes in huisstijlkleuren

SOLVA ZOEKT ADVISEURS LOKAAL WOON- EN ENERGIEBELEID

Als adviseur lokaal woon- en energiebeleid ondersteun je de lokale besturen om het woon- en energiebeleid op hun grondgebied professioneel uit te bouwen. Je werkt aan een divers en betaalbaar woonaanbod, aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en adviseert inwoners rond wonen. Solliciteren kan tot 3 februari 2020. 

NIEUWTJES & HOT TOPICS
De foto's van elk personeelslid verwerkt in de cijfers 2020

EEN JAAR = 366 OPPORTUNITEITEN

De SOLVA-collega's wensen u een succesvol 2020. We kijken er naar uit om in dit bijzondere jaar samen met u alle kansen te grijpen!

Bord autodelen

ELEKTRISCH AUTODELEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN VAN START IN 2020

Intercommunales SOLVA en DDS geven via een raamovereenkomst een boost aan het elektrisch autodelen in hun regio's. Het autodeelsysteem Valckenier Share wordt in 2020 alvast in 8 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten gelanceerd, maar ook andere steden en gemeenten kunnen nog aansluiten.