Kruisem - Bekestraat - Huise

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2017 - ...

Opdrachtgever

ZI

Ligging

Bekestraat

Fase

1
Ligging

Afbeeldingen
ferraris.jpeg
gedetailleerd hoogtemodel.jpeg
vandermaelen.jpeg
Omschrijving

De Gemeente Zingem wenst in de Bekestraat, tussen de Gentsesteenweg (N60) en de Kruishoutemsesteenweg, een fietspad aan te leggen. Ten behoeve van het indienen van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de aanleg van het fietspad is door SOLVA een archeologienota opgesteld. Het bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er een belangrijk archeologisch potentieel is voor het projectgebied. Binnen het projectgebied vallen archeologische sporen te verwachten. Prospectievondsten in de wijde omgeving rond het projectgebied tonen aan dat dit gebied reeds in de prehistorie menselijke aanwezigheid kende. Minstens vanaf de vroege La Tène-periode ontwikkelde zich een gemeenschap langs de Stampkotbeek, zoals aangetoond door verschillende archeologische vondsten in de onmiddellijke nabijheid van het projectgebied. Deze menselijke bewoning zet zich door in de Romeinse periode. Aansluitend aan de Bekestraat, o.a. binnen het projectgebied, werd bij de opvolging van de aanleg van een Distrigasleiding (jaren ’90) een artisanale zone vastgesteld. Ook de in de onmiddellijke omgeving, ten noorden van de Bekestraat aangetroffen brandrestengraven, mogelijk deel uitmakend van een ruimer grafveld, worden in verband gebracht met de artisanale zone. Ook tijdens de controleboringen voor deze archeologienota werd een Romeinse scherf opgeboord, die de Romeinse aanwezigheid illustreert. De bijhorende Romeinse nederzetting kan mogelijk gesitueerd worden op de strategische hoogte omsloten door de Bekestraat, de Maalderijstraat en de Maldegemstraat, die uitkijkt over de Scheldevallei. De vaststelling van cropmarks in de zone bevestigt alleszins de aanwezigheid van structuren onder het maaiveld, die op basis van hun oriëntatie het huidige cultuurlandschap voorafgaan. Gelet op de reeds vastgestelde archeologische sporen in het verleden, gelet op de controleboringen waaruit blijkt dat de bodem goed bewaard is en de geplande diepte van de werken in bepaalde zones zal raken aan het archeologisch niveau, en gelet op de vraagstelling die voor dit project vooral bestaat uit het bekomen van een landschappelijke doorsnede, wordt een verder onderzoek door middel van een opgraving geadviseerd.

Contactpersoon
Bart Cherretté
afdelingshoofd - archeoloog
053 64 65 36
0486 83 13 41