Lede - RUP Heiplas

Plangebied

Type

Ruimtelijk uitvoeringsplan

OpdrachtgeverLogo LedeSituering

KMO-zone Heiplas te Lede

Fase3

Ligging

Planopzet

Met het RUP Heiplas wenst de gemeente Lede tegemoet te komen aan de vraag van de eigenaars in de KMO-zone Heiplas tot een betere benutting van de terreinen. Het RUP biedt de mogelijkheid om een algemene update en actualisatie van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

Contactpersoon
Alexander De Wit
ruimtelijk planner
053 73 74 20
0474 73 94 73