Lede - Stationsweg

Project

Type infrastructuur

Inrichtingsstudie, mobiliteitsstudie, herinrichting

Opdrachtgever

De letters L E D E in grijs in een vierkant met witte vulling en grijze rand

Ligging

Stationsweg in Lede

Fase

1

Omschrijving

De gemeente Lede ontwikkelde een visie om van de Stationsweg een veilige, aangename en leefbare straat te maken. De gemeente stelde intercommunale SOLVA aan om hiervoor een aantal scenario's uit te denken. De gemeente bepaalde deze drie doelstellingen:

  1. De Stationsweg vormt de kortste en meest veilige verbinding voor fietsers envoetgangers tussen het centrum en het station van Lede. De gemeente wil de Stationsweg daarom zo aangenaam en verkeersveilig mogelijk inrichten met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
  2. Het is vandaag niet mogelijk om wettelijk te parkeren in de Stationsweg, maar er is wel nood aan parkeerplaatsen voor buurtbewoners. De gemeente wil daarom parkeren mogelijk maken en tegelijk beter structureren.
  3. De Stationsweg is in de eerste plaats een woonstraat. De gemeente wil daarom  zoveel mogelijk inzetten op een verkeersluwe en aangename woonomgeving.
Ligging

 

Het project in beeld
Lede Stationsweg4
Lede Stationsweg3
Lede Stationsweg2
Lede Stationsweg
Veelgestelde vragen

De gemeente Lede wenst tot een gedragen oplossing te komen met de buurtbewoners. De geplande bewonersvergadering kon dit voorjaar echter niet plaatsvinden wegens COVID-19, dus zochten we naar een alternatief. Veelgestelde vragen kan je hieronder terugvinden.

     1. Wat verandert er concreet?

Fietsverkeer wordt toegelaten in beide rijrichtingen. Parkeren wordt wettelijk mogelijk binnen 17 aangeduide parkeervakken. De maximale toegelaten snelheid wordt beperkt tot 20 km/u. Via groenelementen wordt de straat een aangenamere woonomgeving.

      2. Wat zijn de voordelen van een woonerf?

In een woonerf ligt de nadruk op de bereikbaarheid van de woningen en de leefbaarheid in de straat. Auto’s blijven welkom, maar zijn te gast. Bovendien kan in een woonerf het parkeren voor buurtbewoners en bezoekers wettelijk en veilig geregeld worden door parkeervakken aan te duiden. Zo is het voor iedereen meteen duidelijk waar je kan parkeren.

     3. Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Bij de gemeente Lede - Dienst Verkeer
Telefoon: 053 60 68 37
Mail: verkeer@lede.be

Telefonisch bereikbaar:
Maandag tot en met vrijdag: 9.00u - 12.00u
Woensdagnamiddag: 13.30u - 16.00u
Donderdagnamiddag: 16.00 - 19.00u

     4. Hoe worden we verder op de hoogte gehouden?

In maart 2021 koppelt de gemeente hierover naar je terug via de website, Facebookpagina en het infoblad van de gemeente.

Jouw mening telt!

Wens je zelf een vraag te stellen?  Dat kan via onderstaand contactformulier of via de gemeente zelf. Je kan de gemeente contacteren per mail: verkeer@lede.be of per telefoon: 053 60 68 37.

Contactpersoon SOLVA
Stijn Denutte
bouwkundig ingenieur
053 64 65 38
0474 84 04 41