Lees hier het klimaatplan

 • 26 juni 2018

Het klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen is een lijvig document geworden. Het is 1 plan voor 13 steden en gemeenten die zich engageerden in het project klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.

Doel : 40% COreduceren tegen 2030 (refertejaar 2011) en de negatieve effecten van de klimaatverandering opvangen via een adaptatieplan.

Samenvatting van het plan:

In alle steden en gemeenten werd een toelichting gegeven over het plan via een presentatie. Deze presentatie geeft een overzicht van de hoofdstukken in het plan, alsook de geformuleerde maatregelen. Een top 20 van maatregelen is naar voor geschoven. Deze worden op korte termijn opgestart.

Bekijk hier de presentatie: pdf bestandPPT-Klimaatplan-toelichting-20180523.pdf (3.63 MB)

Het plan bestaat uit 2 documenten en 13 bijlagen:

 1. Een beleidstekst van 190p: pdf bestandZOV-KLIMAATPLAN-Beleidstekst-20180517.pdf (11.01 MB)
 2. Een maatregelentabel (11 tabellen opgesplitst per sector): xlsx bestandZOV-KLIMAATPLAN-Maatregelentabel-20180517.xlsx (482 kB)
 3. Bijlagen: de nulmeting van de 13 steden en gemeenten:

Top 20 maatregelen:

Dit is het overzicht van de top 20 van prioritaire maatregelen die op korte termijn zullen worden opgestart:

 • Sector Steden en gemeenten als organisaties:

  • Uitvoeren van diverse technische maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het gemeentelijk patrimonium te verbeteren (trekker: Haaltert en Zottegem)
  • Invoeren van een klimaattoets voor alle relevante beslissingen binnen de stad of gemeente (trekker: Erpe-Mere en Zwalm)
  • Rationaliseren van de openbare verlichting (trekker: Eandis)
 • Tertiaire sector:
  • Bedrijven en organisaties in de tertiaire sector en middenstand aanzetten tot het nemen van maatregelen mbt enerige-efficiëntie, hernieuwbare energie, rationaal energiegebruik (trekker: Denderleeuw, Zottegem en Ronse)
  • Betrekken van scholen en (jeugd)verenigingen in het klimaatverhaal (trekker: Geraardsbergen en Sint-Lievens-Houtem)
 • Sector huishoudens:
  • Sturen van het woonbeleid naar meer duurzaamheid (trekker: Geraardsbergen, Herzele en Zwalm)
  • Adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties (trekker: Denderleeuw, Erpe-Mere en Haaltert)
 • Sector Industrie:
  • Bedrijven aanzetten tot het nemen van maatregelen mbt energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik (trekker: Ronse en Zottegem)
 • Sector Mobiliteit:
  • Opmaken en implementeren van een ruimtelijke visie mbt duurzame mobiliteit (trekker: Erpe-Mere en Lede)
  • Verbeteren van de fietsinfrastructuur (trekker: Haaltert en Zwalm)
  • Stimuleren van elektrische fietsen als alternatief voor de wagen (trekker: Herzele en Lierde)
  • Stimuleren van duurzaam schoolverkeer (trekker: Maarkedal en Sint-Lievens-Houtem)
  • Stimuleren van gedeeld vervoer (trekker: Herzele en Lede)
 • Sector Duurzame energie:
  • Produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen (trekker: Brakel en Ronse)
  • Produceren van stroom aan de hand van windturbines (trekker: Geraardsbergen en Ronse)
 • Overige:
  • Inzetten op burgerparticipatie voor draagvlak voor het klimaatverhaal (trekker: Erpe-Mere, Herzele, Sint-Lievens-Houtem)
 • Adaptatiemaatregelen:
  • Duurzame waterbalans (trekker: Geraardsbergen en Maarkedal)
  • Versterken van de biodiversiteit en de klimaatadaptieve werking van ecosystemen op het privaat domein (trekker: Brakel en Denderleeuw)
  • Creëren van een blauwgroen netwerk op het publiek domein en in de open ruimte (trekker: Lierde, Zottegem en Lede) 
  • Bestrijden van erosie ism landbouwers (trekker: Brakel, Maarkedal en Zwalm)