Zo steunt SOLVA het Lokaal Energie - en Klimaatpact

 • 15 september 2021

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zet Vlaamse steden en gemeenten aan om enkele concrete en ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen tegen 2030. Het pact beklemtoont de sleutelrol van lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid. De focus ligt op vier thema’s: vergroening, renovatie & hernieuwbare energie, mobiliteit en water/droogte. SOLVA biedt de Zuid-Oost-Vlaamse besturen verschillende acties aan in het kader van dit pact.

 

Vergroening

De LEKP-doelstellingen:

 • 1 boom extra per inwoner
 • 0,5 meter extra haag of geveltuinbeplanting per inwoner
 • 1 extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners

SOLVA stelde binnen dit kader de campagne ‘1000 geveltuinen’ voor aan steden en gemeenten. Voor de start van de campagne hadden 8 van de 21 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten een geveltuinreglement, nu zijn dat er al 15 en de teller staat nog niet stil! Dankzij de communicatie naar inwoners toe zijn er intussen al heel wat nieuwe geveltuinen bij in onze regio.

Renovatie en hernieuwbare energie

De LEKP-doelstellingen:

 • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 woningen
 • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030

Om steden en gemeenten te helpen bij het behalen van deze doelstellingen zette SOLVA vier acties op. We werven binnenkort een renovatiecoach aan, die voornamelijk kwetsbare gezinnen zal begeleiden bij de energiezuinige renovatie van hun woning. We ontzorgen steden en gemeenten bij de plaatsing van zonnepanelen op gemeentegebouwen. In samenwerking met een burgercoöperatie werken we aan een groepsaanbod voor zonnepanelen voor bedrijventerreinen. En vanaf volgend jaar helpen we bij het opzetten van activiteiten rond energiedelen voor inwoners.

Mobiliteit

De LEKP-doelstellingen:

 • 1 toegangspunt voor een koolstofvrij deelsysteem per 1.000 inwoners
 • 1 laadpunt per 100 inwoners
 • 1 meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner

SOLVA onderneemt drie acties rond mobiliteit. We bouwen ons regionaal elektrisch autodeelsysteem verder uit. We begeleiden steden en gemeenten de komende jaren intensief om er een succes van te maken. En vanaf 2022 helpen we ze om het netwerk van toegangs- of ‘hoppinpunten’ uit te bouwen.

Water/droogte

De LEKP-doelstellingen:

 • 1 m² ontharding per inwoner
 • 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang per inwoner voor hergebruik, buffering en infiltratie van regenwater

Als bijdrage tot het behalen van deze doelstellingen bereidt SOLVA een groepsaankoop regenwatertonnen voor tegen 2022 en staan we steden en gemeenten bij om pleinen en parkings te ontharden ten voordele van meer groen en blauw in het straatbeeld.

 
Zuid-Oost-Vlaanderen kan op SOLVA rekenen om de doelstellingen van het Lokaal Klimaat- en Energiepact te behalen en de regio een boost te geven op het vlak van duurzaamheid. 

Download hier het gedetailleerd overzicht van de SOLVA activiteiten