Meer dan 400.000 euro subsidies naar Zuid-Oost-Vlaanderen voor energieprojecten met een belangrijke CO2-besparing

  • 22 november 2019

In het voorjaar van 2019 konden steden en gemeenten bij de Vlaamse Overheid een subsidieaanvraag indienen voor nieuwe lokale energie-investeringsprojecten. Vereiste: het moest gaan om effectieve investeringsprojecten met een belangrijke CO2-besparing in de eigen stad of gemeente met betrekking tot:

  • Energie-efficiëntie
  • Groene warmte/WKK
  • Elektrische mobiliteit (wagens, laadpalen)
  • Groene stroom (alleen in combinatie met één van voorgaande thema’s)

De subsidie per project: maximaal 75% van de totale netto investeringskost van het project met een maximum van 1 euro per inwoner.

In onze regio werden zo energieprojecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van 434.000 euro!

De steden Aalst, Oudenaarde, Ninove en Ronse en de gemeenten Haaltert, Herzele, Lede en Sint-Lievens-Houtem gaan nu aan de slag met deze subsidie om deze projecten op korte termijn uit te voeren én CO2 te besparen.

Deze subsidies zorgen voor een belangrijke duw in de rug bij het realiseren van de klimaatplannen in de regio.

De goedgekeurde projecten:

Gemeente Subsidie (EUR) Goedgekeurd project
Aalst 185.901

Aankoop van 2 elektrische lichte vrachtwagen voor de technische diensten en team Groen

Aankoop van een elektrische lichte vrachtwagen met kiepfunctie voor team Stadsreiniging

Aankoop van een elektrische lichte vrachtwagen met kiepfunctie voor team Groen

Haaltert 18.443 Aankoop 100% elektrische bestelwagen
Herzele 17.723 Verledding openbare verlichting
Lede 18.628 Relighting gemeentelijke gebouwen
Ninove 97.483

SBS Oogappel - renovatie gebouw site Appelterre-dorp 13A

SBS Flapuit - vernieuwen ramen

Bibliotheek en CC Plomblom - renovatie gebouw

Oudenaarde 59.257 Aankoop van 2 elektrische bestelwagens en 1 elektrische stadwagen
Ronse 26.337 Stookplaatsrenovatie politiekantoor
Sint-Lievens-Houtem 10.255 Vervanging ramen OCMW gebouw
TOTAAL 434.027