Nieuwe toekomst voor parochiekerken

  • 8 januari 2020

Nu kerken steeds minder vaak gebruikt worden voor de eredienst en dit ook door minder bezoekers, staan kerkfabrieken en gemeentebesturen voor de grote uitdaging om de toekomst van de parochiekerken op hun grondgebied te gaan bepalen.

De herbestemming van de parochiekerken staat daarom op steeds meer beleids- en bestuursagenda's. Kerkfabrieken en gemeentebesturen schrijven volop aan toekomstvisies. Voor veel kerkgebouwen voert het Projectbureau 'Herbestemming Kerken' al haalbaarheidsonderzoeken uit voor een concreet toekomstig gebruik.

In dit nieuwsbericht maken we je graag attent op twee concrete initiatieven rond de herbestemming van parochiekerken.

Smalltalks Herbestemming Kerken - een organisatie van Team Vlaams Bouwmeester

Geïnteresseerde ontwerpers en andere actoren betrokken bij de herbestemming van kerken worden uitgenodigd bij de voorstelling van de ervaringen opgedaan tijdens de voorbije ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken. Deze Smalltalks worden georganiseerd in het voor- en najaar van 2020 (telkens 3 lezingen). De eerste lezing vindt plaats op dinsdag 14 januari 2020, in het Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54/59, Brussel.

pdf bestandInfo Smalltalks - Nieuwe toekomst voor parochiekerken in Vlaanderen.pdf (67 kB)

Tekening van kerk en groen

 

© Team Vlaams Bouwmeester

Zevende oproep begeleiding bij herbestemming of nevenbestemming van parochiekerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een begeleid haalbaarheidsonderzoek aanvragen voor de volledige herbestemming of nevenbestemming van een parochiekerk. Begeleiding gebeurt door het Projectbureau 'Herbestemming Kerken'.

pdf bestandSituering - 7e oproep begeleiding herbestemming of nevenbestemming parochiekerken.pdf (163 kB)

pdf bestandInfodocument - 7e oproep begeleiding herbestemming of nevenbestemming parochiekerken.pdf (133 kB)

pdf bestandFolder - 7e oproep begeleiding herbestemming of nevenbestemming parochiekerken.pdf (171 kB)

pdf bestandAanvraagformulier - 7e oproep begeleiding herbestemming of nevenbestemming parochiekerken.pdf (203 kB)

 

Tekening kerk

 

© Team Vlaams Bouwmeester

Ook interessant