15/3/2023
Geconventioneerd verhuren? Een inleiding

Om de druk op de woonmarkt te verlichten, moet het aanbod aan sociale en betaalbare private huurwoningen omhoog. De Vlaamse Regering heeft daarom besloten om een extra stimulans uit te werken. Private initiatiefnemers en woonmaatschappijen zullen via een subsidie financieel worden gemotiveerd om geconventioneerde (en sociale) huurwoningen te realiseren. Op 23 december 2022 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit hierover een eerste keer principieel goed.

Om de bouw van woonprojecten met sociale en geconventioneerde huurwoningen te bevorderen, komen er twee systemen: een open systeem uitgewerkt in de regelgeving en de oproep naar beschikbare gronden en gebouwen.

Op maandag 27 februari vond de webinar ‘geconventioneerde (ver)huur’ plaats. Er werd ingegaan op:

•           het open systeem uit de regelgeving

•           de concrete oproep naar gronden engebouwen.

Je kan de presentaties en opname online vinden.

Je vindt alle informatie over geconventioneerde huur op de website van Wonen in Vlaanderen.