4/7/2022
Hoe ziet het premielandschap eruit in aanloop naar Mijn VerbouwPremie

Wat je aan jouw loket moet weten over Mijn VerbouwPremie 

Zoals je ongetwijfeld al weet, worden de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en verschillende energiepremies van Fluvius vanaf 1 juli 2022 geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie. Verbouwers kunnen de nieuwe Mijn VerbouwPremie online aanvragen vanaf 1 oktober2022.  

Communicatietools en attesten

Vlaanderen bezorgde alle lokale besturen ondertussen de folder over Mijn VerbouwPremie en de overgangsregeling. Ontving je deze nog niet, dan kan je de meest recente versie downloaden of bestellen op hun website. Je vindt er ook andere communicatietools om de burger te informeren, en de beschikbare nieuwe attesten voor aannemers. Check it out!

Wonen Vlaanderen ontwikkelde snelstartkaarten voor aan het loket. Je kan ze gebruiken om verschillende voorwaarden, verplichte attesten, categorieën van werken en mogelijke premies te overlopen aan het loket, of je kan ze meegeven.

Overgangsregeling

Concreet betekent de overgang naar Mijn VerbouwPremie dit: 

·        Vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 kan je geen premies meer aanvragen voor werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. 

·        Vanaf 1 september kan je Mijn VerbouwLening aanvragen.

·        Vanaf 1 oktober 2022 kan je Mijn VerbouwPremie online aanvragen. 

 Raadpleeg de simulator  

Via de simulator van Mijn Verbouwpremie ga je aan het loket snel na welke premies en premiebedragen de verbouwer kan krijgen. Voor een correcte simulatie moet je beschikken over het meest recente aanslagbiljet van de aanvrager. Aanvragers worden ingedeeld in drie inkomenscategorieën. Die bepalen het premiebedrag en de werken die in aanmerking komen. Benadruk bij gebruik van de simulator wel altijd dat de simulatie geen definitief of bindend premiebedrag geeft. Dat wordt pas bepaald na het verwerken van het volledig ingediend dossier.

Welke premies kan je tijdelijk niet aanvragen?  

Het huidige premieloket van Fluvius zowel op papier als digitaal, sluit vanaf 1 juli 2022 voor deze premieaanvragen 

·       Premie dakisolatie 

·       Premie muurisolatie 

·       Premie vloerisolatie 

·       Premie hoogrendementsglas 

·       Premie warmtepomp

·       Premie zonneboiler 

·       Premie warmtepompboiler 

Andere premies zoals de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, de premie voor sturing van elektrische warmte en de premie voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen, kan je na 1 juli 2022 nog altijd bij Fluvius aanvragen.

Laatste aanpassingen

Eind juni werden nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Let op, in de eerste versie van de folder zijn deze nog niet opgenomen! Vanaf 1 juli kan je ook geen premies meer aanvragen bij Fluvius voor gascondensatieketels voor beschermde afnemers en voor hybride warmtepompen

De laagste inkomensgroep en de SVK-verhuurders kunnen vanaf 1 oktober via Mijn VerbouwPremie een premie aanvragen voor een gascondensatieketel. Ook eigenaars-bewoners uit de middelste inkomenscategorie kunnen tijdelijk een premie krijgen voor gascondensatieketels met eindfacturen tot en met 30-6-2022. Voor een hybride warmtepomp kunnen de drie inkomenscategorieën vanaf 1 oktober 2022 een premie aanvragen via Mijn VerbouwPremie.

Het premieloket van de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen sluit definitief op 1 juli 2022.

Geen dubbele premie voor dezelfde werken 

Verbouwers die voor 1 juli 2022 de renovatiepremie of een premie bij Fluvius aanvroegen, kunnen Mijn VerbouwPremie niet meer aanvragen voor dezelfde werken. Als er al een isolatie- of glaspremie bij Fluvius werd aangevraagd voor 1 juli 2022, kan je binnen Mijn VerbouwPremie wel nog een premie aanvragen voor andere werken zoals een nieuw dak, nieuwe ramen of nieuwe gevelbekleding.