13/9/2022
Mijn VerbouwPremie (MVP) en Mijn VerbouwLening (MVL)

Zoals je intussen al weet, verandert de financiële omkadering bij renovaties ingrijpend. De Vlaamse renovatiepremie is afgeschaft en de renteloze energielening tot 15.000 euro is verdwenen. De renovatiepremie werd samen met de energiepremies van Fluvius verzameld in de nieuwe Mijn Verbouwpremie. De renteloze energielening en de energielening+ gaan over in de Mijn VerbouwLening.

Aanvragen van de nieuwe premies en leningen

Vlaanderen gaat radicaal digitaal en dat geldt ook voor wie de nieuwe premie wil aanvragen. Mijn VerbouwPremie kan je vanaf 1 oktober aanvragen, enkel online. Daardoor zullen wellicht meer mensen een beroep doen op ondersteuning aan het woonloket.

Mijn VerbouwLening kan sinds 1 september aangevraagd worden via Energiehuis SOLVA. Naast Mijn VerbouwPremie blijven er nog enkele andere premies bestaan, waarvan die voor zonnepanelen en thuisbatterijen en de EPC-labelpremie de belangrijkste zijn.

Zo begeleid je burgers aan het loket

Het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap organiseert in september praktijkgerichte infosessies voor medewerkers van woonloketten.

Tijdens deze sessies ligt de focus op praktische tips voor de begeleiding van burgers aan het loket. Het beschikbare communicatiemateriaal wordt getoond, met onder andere het demofilmpje "Hoe vraag ik in het digitaal loket mijn premie aan?" Aansluitend volgt een korte toelichting over de link tussen Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening.

Snel inschrijven

De digitale sessies van telkens 1,5u gaan door in beperkte groepen van maximaal 25 deelnemers zodat er voldoende ruimte is voor vragen. Snel inschrijven is dus de boodschap. Er zijn op dit ogenblik nog plaatsen beschikbaar in de tweede helft van september. Ben je al ingeschreven? Prima! Ben je dat nog niet? Doe het dan nu via dit formulier.

Wil je meteen meer te weten komen over Mijn VerbouwPremie of Mijn VerbouwLening? Surf dan naar www.mijnverbouwpremie.be of www.mijnverbouwlening.be. Je vindt er ook een handige simulator.

Veel succes!