15/3/2023
Nieuwe toepassing recht van voorkoop: opleiding + testers gezocht

Momenteel wordt er door Digitaal Vlaanderen hard gewerkt aan de vernieuwing van de Recht van Voorkoop webtoepassing. Daarin zullen de leveranciers, vaak de lokale besturen zelf, hun percelen kunnen opladen en beheren.

Uploadservice, interesse?

Samen met de nieuwe toepassing wordt er ook een uploadservice voorzien, op voorwaarde dat er voldoende interesse voor is. Willen jullie als gemeente in de toekomst graag gebruik maken van de nieuwe toepassing of willen jullie ze misschien zelfs mee testen? Laat het weten aan de ontwikkelaars via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.

Roadshow

Een nieuwe toepassing moet aan de buitenwereld getoond worden. Hiervoor voorziet Digitaal Vlaanderen een roadshow doorheen Vlaanderen. Op dinsdag 23 mei landt deze roadshow(10-12u) in het VAC in Gent, op andere data in andere provincies. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.