13/9/2022
Opvolging bindend sociaal objectief (BSO): voortgangstoets 2022

Wonen-Vlaanderen voert jaarlijks een meting uit en tweejaarlijks een voortgangs toets van het bindend sociaal objectief. Het BSO houdt in dat elke gemeente een aantal bijkomende sociale huurwoningen moet realiseren op haar grondgebied binnen een vastgestelde termijn. Met de meting en de toets wordt nagegaan hoever elke gemeente staat met de realisatie.

Dit jaar vond opnieuw de tweejaarlijkse voortgangstoetsplaats, waarin voor elke gemeente de stand van zaken rond de realisatie van het BSO werd nagegaan op datum van 31/12/2021. Het college van burgemeester en schepenen van jouw gemeente ontving begin juli een brief waarin de gemeente werd onderverdeeld in categorie 1 of2.

Gemeenten in categorie 1 hebben hun BSO behaald of zitten op schema om het tijdig te behalen. Voor deze gemeenten is de voortgangstoets ten einde. Gemeenten in categorie 2 zitten niet op schema om het BSO te realiseren. Je kan de cijfers voor jouw gemeente raadplegen op de website van Wonen Vlaanderen.

Aan de gemeenten in categorie 2 wordt gevraagd om in een plan van aanpak aan te tonen dat ze voldoende inspanningen leveren om het BSO te bereiken. Het plan van aanpak dient goedgekeurd te worden door het college van burgemeester en schepenen. Het plan wordt samen met de goedkeuring via e-mail uiterlijk op 4 oktober verwacht op [email protected]