13/9/2022
September 2022: derde projectoproep Noodkoopfonds

Noodkopers zijn huishoudens die deels uit noodzaak, door een gebrek aan degelijke en betaalbare private en sociale huurwoningen, een kwalitatief minderwaardige woning aankochten maar geen budget hebben om ze op een goed kwaliteitsniveau te brengen. Hoge energiefacturen zijn slechts een van de gevolgen. Premies of stadsvernieuwingssubsidies bereiken de noodkopers niet, want om die te krijgen moeten ze éérst investeren en daar hebben ze de middelen niet voor.

Noodkoopfonds

Om dat probleem te verhelpen, wordt in het kader van de derde projectoproep Noodkoopfonds een renteloze lening tot 50.000 euro voorzien per noodkoopwoning.

Elke noodkoper krijgt begeleiding gedurende het volledig bouwproces, van woningscreening, selectie van ontwerpers en aannemers, opmaken van een renovatie-overeenkomst tot werfopvolging en projectbeheer. Binnen elk project wordt een bouwverantwoordelijke aangesteld die het bouwproces begeleidt. Deze taak kan het Energiehuis op zich nemen. Het Energiehuis staat ook in voor de correcte opvolging van de renteloze leningen.

Steun voor het OCMW

Bij goedkeuring van een projectvoorstel van het OCMW van je stad of gemeente kan een renteloze kredietlijn bekomen worden van maximaal 1.800.000 euro, om renteloze leningen aan noodkopers te verstrekken. SOLVA bereidt momenteel een concreet aanbod voor om jouw OCWM hierin te ondersteunen.

Samenwerking mogelijk

OCMW’s kunnen verschillende bouwtechnische of sociale partners in het project betrekken. Meerdere OCMW’s kunnen ook samenwerken in eenzelfde project. Samenwerken met het lokale Energiehuis is verplicht.

Nieuw bij deze projectoproep is de vergoeding van 3000 euro per noodkoopwoning voor de ontzorging en begeleiding van de noodkopers. Het Energiehuis zelf ontvangt een administratieve bijdrage van 322 euro per afgesloten noodkooplening. Lokale besturen kunnen ook cofinanciering vragen in het kader van het lokaal energie-en klimaatpact voor de begeleiding van projecten in het kader van het noodkoopfonds.

Alle voorwaarden voor deze projectoproep noodkoopfonds staan op de website van WonenVlaanderen. De oproep loopt van 12 september tot 15 november 2022.