21/4/2022
Subsidie woongelegenheden voor kwetsbare doelgroepen

De provincie Oost-Vlaanderen heeft sinds 1 januari 2021 een nieuw subsidiereglement met als doel extra woongelegenheden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. Zo wil de Provincie openbare besturen en andere woonactoren motiveren om in te zetten op de uitbreiding van een betaalbaar en kwaliteitsvol woonaanbod voor kwetsbare doelgroepen. In 2022 en 2023 wordt met de subsidie ingezet op het verbeteren van de woonsituatie van kwetsbare senioren en 50-plussers of ‘medioren’.

In het kader van deze subsidie organiseerde de provincie een studiedag. Je kan de studiedag herbekijken per onderdeel.

Daarnaast is er een brochure beschikbaar met de belangrijkste informatie rond de aanvraag voor de subsidie. Meer info over de subsidie vind je ook terug op de website van de provincie.

Wie nog vragen heeft over deze subsidie, kan ze per mail richten aan wonen@oost-vlaanderen.be.