Ninove - Doorn Noord (Hof ter Groeninge)

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - ...

Opdrachtgever

SOLVA

Ligging

Gebied afgebakend door Expresweg en Aalstersesteenweg in Ninove

Fase

2

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Omschrijving

Het archeologisch onderzoek te Ninove Doorn Noord vindt plaats in het kader van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. 
Uit de oudste periodes werden tot nu toe twee grafmonumenten uit het finaal neolithicum (ca. 2500 – 2000 voor Chr.) opgegraven, alsook verschillende sporen uit de bronstijd (2000 – 1000 voor Chr.).
In de Romeinse periode zijn er op het terrein verschillende wegen aangelegd. Aan het kruispunt van twee wegen ontstaat een nederzetting, die voornamelijk in de late 1ste tot 2de eeuw na Chr. te situeren is. Binnen deze nederzetting oefende men vermoedelijk als hoofdactiviteit één specifieke ambacht uit, namelijk de reductie van ijzer uit ijzererts.  
De meeste sporen op het terrein behoren toe aan postmiddeleeuwse militaire kampementen. Ze dateren uit 1692, 1693 en vermoedelijk ook uit 1745. Van de 2 oudste kampen worden talrijke haardkuilen teruggevonden. Van het jongste kamp zijn het vooral diepe ingegraven kuilen, met uitsparingen voor zitbankjes voor de soldaten en een nis met een haard. Sommige waren voorzien met een trap om af te dalen in deze ondergrondse schuilhutten. De kuilen waren vermoedelijk afgedekt met een dakconstructie of tentzeil.

Film