Ninove - Doorn Noord (Hof ter Groeninge)

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2016 - ...

Opdrachtgever

SOLVA

Ligging

Gebied afgebakend door Expresweg en Aalstersesteenweg in Ninove

Fase

2

Link

Klik hier voor meer info over dit SOLVA-project.

Ligging

Omschrijving

Het archeologisch onderzoek te Ninove Doorn Noord vindt plaats in het kader van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. Een verkennend geofysisch onderzoek op een deel van het terrein toonde reeds de aanwezigheid van kuilen en een wegtracé aan. Aanvullend op dit onderzoek is op het gehele terrein een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de bouwwerken. Daardoor kon een goede inschatting gemaakt worden van het archeologische potentieel van de locatie. Tot de oudste vondsten behoren enkele grafheuvels uit de bronstijd (ca. 2000 – 1000 voor Chr.). In de Romeinse periode zijn er op het terrein verschillende wegen aangelegd. Aan het kruispunt van twee wegen ontstaat een nederzetting, die voornamelijk in de 2de eeuw na Chr. te situeren is. Opmerkelijk ten slotte is de doortocht van een groot leger in de 18de eeuw dat hier kamp houdt. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid geven over de verschillende sporen.

Film