Ninove - Doorn Noord Verbindingsweg

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2019 - ...

Opdrachtgever

Logo Ninove

Ligging

Aalstersesteenweg – Okegembaan

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
CAI DN.jpeg
ferrariskaart.jpeg
luchtfoto 2015.jpeg
Omschrijving

De stad Ninove wenst een verbindingsweg aan te leggen tussen de Aalstersesteenweg en de Okegembaan. De geplande werken zullen een vrij grote impact in de bodem, die tot nu toe nog onaangeroerd lijkt gebleven. 
Het projectgebied situeert zich op een hoogte tussen de vallei van de Oliemeersbeek ten noorden en de vallei van de Dender ten zuiden. Deze landschappelijk interessante positie vormde mogelijk een aantrekkingspool voor menselijke aanwezigheid, vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden. 
Men kan redelijkerwijs aannemen dat het projectgebied gelegen is in het verlengde van de archeologische site Hof ter Groeninge. Hier zijn archeologische sporen van de het finaal-neolithicum tot de postmiddeleeuwse periode aan het licht gekomen. Met name de militaire kampementen uit de 17e en 18e eeuw moeten in rekening gebracht worden. Deze kampen lopen vermoedelijk ten westen en ten oosten van het projectgebied van Hof ter Groeninge door, wat zou willen zeggen dat het projectgebied van deze archeologienota ook binnen deze archeologische site valt.
Op basis van de bureaustudie kan gesteld worden dat het projectgebied een zeker archeologisch potentieel heeft. Bijkomend archeologisch vooronderzoek wordt dan ook geadviseerd, in de vorm van proefsleuven en metaaldetectie. Aangezien de gronden pas beschikbaar zullen zijn op het ogenblik van het bekomen van de omgevingsvergunning, zijn deze momenteel nog niet beschikbaar voor vooronderzoek met ingreep in de bodem en zal dit verder vooronderzoek gebeuren in uitgesteld traject.