Oproep ontwikkeling golfterrein Vlierzele

  • 6 maart 2019

Momenteel loopt een oproep naar investeerders en uitbaters voor de ontwikkeling van een golfterrein te Vlierzele.

SOLVA werd gevraagd door de intercommunale ILVA om de procedure op zich te nemen in de zoektocht naar de beste combinatie van investeerder en uitbater voor dit terrein van meer dan 30 ha.

Hieronder vindt u de link naar de oproep en bijhorende documenten:

pdf bestand20181210 Concessie Golf Vlierzele.pdf (354 kB)

pdf bestandConcessie- en erfpachtovereenkomst.pdf (308 kB)

docx bestandDocument van Voorlopig Bewijs.docx (167 kB)

pdf bestandKadastraal plan afbakening.pdf (186 kB)

docx bestandOfferteformulier.docx (36 kB)

docx bestandVerbintenis terbeschikkingstelling.docx (35 kB)