Regiocongres Koers naar de toekomst

banner Koers naar de toekomst

Succesformules voor leefbare kernen, werk in eigen streek en vrijwaren van open ruimte

De nieuwe bestuursperiode is in sneltempo uit de startblokken geschoten, beleidsplannen worden opgemaakt en de gemeenten bereiden zich voor op de nieuwe uitdagingen.

De sprekers brachten op dit event concrete oplossingen om deze ambities te realiseren.

Het regiocongres was een geslaagde start van een beloftevolle koers naar de toekomst voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Alle presentaties zijn hieronder terug te vinden.

Een initiatief van:

 

Logo's SOLVA, Streekoverleg en Provincie Oost-Vlaanderen, met steun van ESF
Presentaties

Welkom

Namiddag

Avond

Diepte-interviews met 11 sleutelfiguren uit Zuid-Oost-Vlaanderen

Tijdens de presentatie van Bart Wallays werden 3 filmpjes getoond met een selectie uit interviews afgenomen van 11 sleutelfiguren in de regio. Voor elk van de 3 strategische lijnen zetten we een aantal opvallende quotes op een rij.

Regiocongres in beeld ©Jonas Verbeke Photography
Workshop Busje komt zo - Koers naar de toekomst
bevraging Mentimeter Koers naar de toekomst
Jan De Pauw - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Maarten Horemans - Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Workshop Busje komt zo - Koers naar de toekomst
Bart Wallays - Koers naar de toekomst
Ingang Koers naar de toekomst
Jo Robrechts - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Caroline Verdoodt - Koers naar de toekomst
Workshop Busje komt zo - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Welkom Koers naar de toekomst
Jo Robrechts - Koers naar de toekomst
Dinner break - Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Caroline Verdoodt - Koers naar de toekomst
Pauze Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Els Nulens - Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Elke Vanempten - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Publicatie uitdagingen
Dinner break - Koers naar de toekomst
Onthaal Koers naar de toekomst
Paul Kauten - Koers naar de toekomst
Elke Vanempten - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Dinner break - Koers naar de toekomst
Mathias Declerck - Koers naar de toekomst
Bevraging Mentimeter - Koers naar de toekomst
Luc Dupont - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Dinner break - Koers naar de toekomst
Robert Gruwez - Koers naar de toekomst
Bevraging Mentimeter - Koers naar de toekomst
Luc Dupont - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Iwein De Koninck - Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Busje komt zo - Koers naar de toekomst
Bart Wallays - Koers naar de toekomst
Miechel De Paep - Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Publiek namiddag Koers naar de toekomst
Dinner break - Koers naar de toekomst
Programma Koers naar de toekomst
Bevraging Mentimeter - Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Publiek namiddag Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Rebecca De Backer - Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Receptie Koers naar de toekomst
Riet Gillis - Koers naar de toekomst
Publiek Koers naar de toekomst
Parcours

Het programma bestond uit twee delen: een namiddaggedeelte met 3 masterclasses en een avondprogramma met 3 sprekers uit binnen- en buitenland.

DEEL 1: NAMIDDAGPROGRAMMA MET MASTERCLASSES
o 12u30 Ontvangst
o 13u15 Welkom en plenaire sessie
o 14u25 Masterclass: Etappe 1
o 15u20 Masterclass: Etappe 2
o 16u15 Masterclass: Etappe 3
   
DINNER BREAK
o 17u00 Bevoorrading
   
DEEL 2: AVONDPROGRAMMA
o 18u00 Avondprogramma: Caroline Verdoodt, schepen stad Aalst
o 18u30 Avondprogramma: Paul Kauten, gedelegeerd bestuurder Energipark Reiden s.a. en Eida s.a, Beckerich (LUX)
o 19u15 Avondprogramma: Bart Wallays, directeur SOLVA
   
RECEPTIE
o 20u00 Receptie en netwerkmoment
Praktisch

Datum: Donderdag 16 mei 2019

Locatie: De Filatuur, Tragel 6, 9300 Aalst

Bereikbaarheid:

  • 8 minuten wandelen vanaf het station van Aalst
  • Parkeergelegenheid bij De Filatuur zelf

 

DEEL 1: NAMIDDAGPROGRAMMA MET MASTERCLASSES
12u30 - 13u15

Ontvangst met warme en koude dranken

Masterclasses
13u15 - 14u15

Welkom

Iwein De Koninck, nieuwe voorzitter SOLVA 
Riet Gillis, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen voor Milieu & Natuur, Klimaat & Energie

 

Beleid is ook een instrument. Nijlen wint Vlaamse planningsprijs

Maartens Horemans

Maarten Horemans | Afdelingshoofd RUIMTE Gemeente Nijlen

Het verdwijnen van zijn dorpskern noopte de gemeente Nijlen tot de zoektocht naar een nieuw instrument voor goede ruimtelijke ordening en kernversterking. Door twee instrumenten te ontwikkelen, het ‘Beeldkwaliteitsplan’ en het ‘Open Ruimte Perspectief’, kon de gemeente de regisseursrol opnieuw naar zich toe trekken.

Deze instrumenten brengen structuur en transparantie in het beleid en de werking van de gemeentelijke organisatie en zetten aan tot een krachtig en proactief partnerschap.

Deze lezing geeft een inkijk in kritisch denken over ‘juridische planinstrumenten’, een frisse blik op ruimtelijke ordening en nieuwe inzichten in het voeren van een integraal ruimtelijk beleid.

Nijlen won hiermee ook de Vlaamse planningsprijs in 2018. Het is een primeur dat een kleine gemeente (23.000 inwoners) deze prijs wint. Nijlen toont hiermee aan dat het ook voor kleinere besturen een haalbare kaart is om ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar te maken.

14u25 - 15u10 Masterclass Etappe 1: Maak uw keuze uit één van onderstaande sprekers

Busje komt zo: uw gemeente bereikbaar voor iedereen

Rebecca De Backer
Rebecca De Backer | projectmedewerker bij TreinTramBus en projectcoördinator van Busje komt zo

Verplaatsingen naar het werk, de winkel, de school of andere zijn niet voor iedereen evident. Zeker niet in landelijk gebied. “Busje komt zo”, een Leaderproject van TreinTramBus en Regionaal Welzijnsoverleg Oudenaarde, zocht de oplossing dichtbij. In één van de co-creatieve pilootprojecten, namelijk Ronse, werkten zij concreet rond drempels die mensen met een beperkt budget ervaren in hun mobiliteit.

Na een korte presentatie van de aanpak en de resultaten neemt Rebecca je mee om een onderdeel van het traject zelf te ervaren.

Nieuw leven in de kern

Mathias Declerck
Mathias Declerck | consultant strategisch advies en marktonderzoek ABM 

Samen bouwen aan een future proof centrum via een unieke DNA-methodiek? Dat kan! Meer nog. Dat werkt! “Naar de kern” is een innovatief en participatief traject om te komen tot een vernieuwde bedrijvige kern. In dit proces wordt op zoek gegaan naar het unieke DNA van een stad of gemeente. Die unieke positionering wordt vertaald naar concrete voorstellen:  een toekomstgericht kernkompas biedt het lokaal bestuur handvaten om nieuw leven te blazen in zijn kern. Dit project is een initiatief van UNIZO.

Regionaal landschap als draaischijf in de open ruimte

Robert Gruwez
Robert Gruwez | coördinator Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Tussen het ambitieuze Vlaamse beleid en de regionale noden rond open ruimte enerzijds en de praktische implementatie door lokale overheden op het terrein anderzijds is dikwijls een grote kloof. Regionale landschappen vormen bij uitstek organisaties die hierbij verbindend kunnen werken. Concrete realisaties, visievorming, educatie en sensibilisatie zijn de tools waarmee het Regionaal Landschap aan de slag gaat. In deze sessie combineert Robert aanpak en klinkende voorbeelden. 

15u20 - 16u05 Masterclass Etappe 2: Maak uw keuze uit één van onderstaande sprekers

Bouwmeester Scan

Miechel De Paep
Miechel De Paep | stedenbouwkundige BUUR cvba en projectleider Bouwmeester Scan Ninove

Kernversterking, duurzame mobiliteit, vrijwaren van open ruimte, klimaatadaptatie, energietransitie, lokaal ondernemerschap: deze thema’s staan hoog op elke beleidsagenda. Maar hoe kunnen lokale overheden hier concreet mee aan de slag? De Bouwmeester Scan is een instrument dat gemeenten een diagnose geeft over hun ruimtelijke en beleidsmatige zwaktes en sterktes en ambities vastlegt voor een duurzaam ruimtelijk beleid. Een transitie-agenda beschrijft concrete programma’s, strategische projecten en quickwins.

De stad Ninove was een van de eerste gemeenten die een Bouwmeester Scan lieten uitvoeren. Het eindrapport werd in maart gepresenteerd, we lichten de belangrijkste inzichten en conclusies graag aan u toe.

Leegstaande bedrijfsruimten: van probleem naar opportuniteit

Luc Dupont
Luc Dupont | burgemeester Ronse

Een stad is continu in evolutie. Na de teloorgang van de textielindustrie in de jaren ’60-’70 had Ronse te kampen met tal van grootschalige leegstaande bedrijfsruimten. Na de sluiting van het OCMW-ziekenhuis was de herbestemming ervan een even grote uitdaging. De stad zag in de leegstand opportuniteiten voor kwalitatieve verdichting voor wonen, werken en ontspanning en nam zelf meerdere initiatieven. Met succes, want de privé-sector volgde. Welstand kwam in plaats van leegstand.

Koersverandering in het productief landschap: 5 experimenten voor open ruimte behoud

Elke Vanempten
Elke Vanempten | senior onderzoeker, Dr. Ir-architect ILVO 

Open ruimte is cruciaal voor de toekomst van een verstedelijkt Vlaanderen. Die open ruimte behouden en zorgvuldig blijven beheren is noodzakelijk, maar niet evident. Bijna de helft van Vlaanderen wordt gebruikt voor landbouw-doeleinden. Landbouwers zijn dus belangrijke partners bij het behoud en het beheer van de open ruimte. Die vaststelling leidde tot de vraag: hoe kunnen we de open ruimte versterken via duurzame landbouw? Het werd een sleutelopgave binnen het programma Pilootprojecten Productief Landschap. Een initiatief van ILVO, Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij en het Team Vlaams Bouwmeester.

16u15 - 17u00 Masterclass Etappe 3: Maak uw keuze uit één van onderstaande sprekers

Verdichting met respect voor de dorpskern

Els Nulens
Els Nulens | stedenbouwkundig ontwerper en zaakvoerder Blauwdruk Stedenbouw

Kleinere woningen in de kernen worden vervangen door appartementen, ook in de landelijke gemeenten. Verdichten is vandaag volop aan de gang. Soms vloekt dit met het straatbeeld en verdwijnen karaktervolle delen. Hoe kan een gemeente de verdichting in goede banen leiden? Welke instrumenten heeft het lokaal bestuur in handen om deze uitdaging kwaliteitsvol aan te pakken? Deze sessie als pleidooi voor verdichting, maar wél met respect voor het karakter van de plek.

Triamant als motor en vliegwiel voor vitale, leefbare kernen 

Jo Robrechts
Jo Robrechts | CEO Triamant

Wat betekenen de toenemende gezinsverdunning en vergrijzing voor de manier waarop wij leven? Hoe zorg je ervoor dat mensen in hun vertrouwde omgeving toegang krijgen tot de nodige (in)formele zorg? Zijn er alternatieven voor zielloze flats? Met een vernieuwend, geïntegreerd buurtmodel voor een mix van generaties (re)vitaliseert Triamant het community ecosysteem in steden en gemeenten. Duurzaamheid is het uitgangspunt, meer levenskwaliteit het doel.

Coöperatieve windenergie als motor voor de lokale energietransitie 

Jan De Pauw
Jan De Pauw | bestuurder REScoop.vlaanderen

Overal in Europa verenigen burgers zich in burgercoöperaties om samen een deel van de omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik. Burgercoöperaties verenigen consumenten die hun eigen energie opwekken (prosumenten). Zij doen aan zonne- en winddelen, maar nemen ook energiebesparende maatregelen om het eigen energieverbruik te reduceren. Gedroomde partners dus voor steden en gemeenten die het burgemeesterconvenant ondertekenden en samen met inwoners en bedrijven lokale klimaatplannen willen realiseren. Coöperatieve windenergie blijkt daarbij de motor voor lokale energietransitie. Ontdek in deze sessie concrete voorbeelden van deze aanpak.

17u00 - 18u00 Bevoorrading (dinner break)
DEEL 2: AVONDPROGRAMMA
18u00 - 18u30

Bescherming van het landelijke karakter van de Aalsterse dorpen

Caroline Verdoodt
Caroline Verdoodt | schepen Stedelijke Ontwikkeling stad Aalst
        
Stad Aalst besluit om een stop te zetten op de bouw van flatgebouwen in zijn landelijke gemeenten. De toename van woonblokken veroorzaakte extra verkeersproblemen en tastte het landelijk karakter aan. Schepen Verdoodt schetst de visie en aanpak van de stad in de uitvoering van deze gedurfde beslissing. 

18u30 - 19u15

Beckerich: van een kleine gemeente naar Europese top in duurzaamheid

zwart wit foto Paul Kauten
Paul Kauten | Ingenieur en gedelegeerd bestuurder van Energipark Reiden s.a. en Eida s.a. (LUX)

Al bijna 25 jaar droomt de gemeente Beckerich (Groothertogdom Luxemburg) van energie-autonomie dankzij de visionaire ideeën van burgemeester Camille Gira (+). Vandaag is deze kleine gemeente met 2500 inwoners uitgegroeid tot een Europees model voor duurzame ontwikkeling. De gemeente zette volop in op hernieuwbare energie via zonne-installaties, biogascentrale in coöperatie met lokale boeren, warmtenet en andere.

Deze lezing wordt gegeven in het Frans. Er wordt een Nederlandstalige tekst voorzien.

19u15 - 20u00

Hoe staat uw gemeente ervoor in de regio? 

Bart Wallays
Bart Wallays | algemeen directeur SOLVA

Als kers op de taart herhalen we de succesvolle editie van vorig jaar, maar zetten we een stap verder mét

  1. Nieuw en aantrekkelijk kaart- en cijfermateriaal waardoor iedere gemeente zich in één oogopslag kan meten met de anderen. 
  2. Resultaten van een grote regionale volksbevraging waaruit zal blijken wat de bevolking in de volgende jaren van uw gemeente verwacht - pdf bestandAnalyserapport burgerbevraging Zuid-Oost-Vlaanderen - 2019.pdf (935 kB) 
  3. De uitdagingen die stakeholders regionaal willen opnemen om zo mee uitvoering te geven aan de lokale beleidsplannen.
  4. De persoonlijke visie op de toekomst van onze regio door 10 beleidsmakers.

In tijden van opmaak van lokale beleidsplannen geeft dit alvast voeding voor een regionaal plan. Bart werpt aan de hand van deze analyses een blik op de toekomst van de intergemeentelijke samenwerking in Zuid-Oost-Vlaanderen. Want in de koers naar de toekomst willen we samen de finish halen.

20u00 - 22u00 Receptie | netwerkmoment