Vacature renovatiecoach bij Energiehuis SOLVA

  • 15 september 2021

Energiehuis SOLVA maakt particulieren wegwijs in de steunmaatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken, in het bijzonder de verbouwers in een kwetsbare situatie. Van mogelijke premies, leningen en fiscale kortingen om de woning energiezuiniger te maken, tot informatie over investeringen in hernieuwbare energie.

Vlaams budget voor energiecoach

In mei diende Energiehuis SOLVA  een projectaanvraag in bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA voor het adviseren, begeleiden en ontzorgen bij woningrenovaties. De minister keurde dit projectvoorstel goed en stelt voor de komende drie jaar 250.000 euro ter beschikking om gezinnen te ondersteunen bij hun woningrenovatie. SOLVA zal met deze middelen aan een renovatiecoach in dienst te nemen.

Wat doet een renovatiecoach?

Een renovatiecoach helpt gezinnen met renovatieplannen op weg met alle nodige  info over energieprestaties, premies en leningen. De coach geeft hen inzicht in de beschikbare en best toepasbare technieken, rekening houdend met ieders budget. Zo maakt iedereen de juiste renovatiekeuzes voor zijn woning. 

Tijdens de werken overlegt de renovatiecoach met de aannemers rond alle bouwtechnische aspecten, altijd met het oog op het beste resultaat. Elke begeleiding verloopt op maat en tempo van de klant. Zo helpt de renovatiecoach iedereen op een planmatige, efficiënte en kostenbesparende manier te renoveren! 

De renovatiecoach is er in het bijzonder voor gezinnen in kwetsbare situaties met een beperkt renovatiebudget. De coach zet alle mogelijke kennis, leningen, premies en andere instrumenten in om ook hen een comfortabele en energiezuinige woning te bieden. 

Vacature

Word jij onze nieuwe renovatiecoach, of wil je zelf je woning klimaatgezond renoveren?

Hou dan zeker onze website in het vizier!

www.so-lva.be/vacatures

www.so-lva.be/energiehuis