Ronse - Centrum

Projectomschrijving

Jaar van uitvoering

2014 - ...

Opdrachtgever

RO

Ligging

Kleine Markt, Watermolenstraat, Kegelkaai, zaal Familia, Kaatsspelplein, Begijnhofstraat, Schipstraat, C. de Rorestraat, Sint-Martensstraat, Koning Albertpark in Ronse

Fase

3
Ligging

Afbeeldingen
Overzicht
Overzicht
Overzicht
Aan het werk
Overzicht
Omschrijving

Het stadsbestuur van Ronse wenst de omgeving rond de Sint-Hermeskerk en de Kleine Markt in het stadscentrum op te waarderen. De hiermee gepaard gaande werken zullen een aanzienlijke impact hebben op het archeologisch erfgoed. Het projectgebied vormt namelijk het centrum van de Vrijheid, een middeleeuwse heerlijkheid die als één van de oudste historische kernen van Ronse en de ruime omgeving geldt. Volgens de overlevering gaat ze zelfs terug op de stichting van een religieuze nederzetting in de 7de eeuw n.Chr. Toch bestaan hieromtrent nog vele vraagtekens… De archeologische dienst van SOLVA voert daarom in verschillende fases een archeologisch vooronderzoek uit met de bedoeling om de archeologische relicten op te sporen en te evalueren.

Contactpersoon
Ruben Pede
archeoloog
053 73 74 22
0499 52 19 93