TERUG

Aalst – Hoezekouterdreef

Stad Aalst plant de aanleg van een bufferbekken, alsook rioleringswerken langs de Hoezebeek in Aalst ter hoogte van de Hoezekouter. Vooraleer de werken starten, voerde de archeologische dienst van SOLVA een verkennend archeologisch onderzoek uit, dat resulteerde in een opgraving ter hoogte van het bufferbekken.

Het onderzoek leverde sporen en vondsten op uit verschillende periodes. Uit de metaaltijden kwamen vrij veel vondsten aan het licht, uit oude afzettingen binnen de beekvallei van de Hoezebeek. Gezien de beperkte schaal van de geplande werken is er voorlopig weinig ruimtelijk inzicht of info over de context van de vondsten. Maar ze wijzen op een bewoningssite in de directe omgeving van de vallei, waarschijnlijk uit de ijzertijd (ca. 800 – 50 vóór Chr.).

Er werden voorts bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen waargenomen ter hoogte van het geplande bufferbekken. Het betreft de restanten van vijf gebouwplattegronden met daarrond enkele afvalkuilen, die duiden op een bewoningssite. Tot het vondstmateriaal behoort Merovingisch aardewerk (500 tot 750 na Chr.). Bewoningssporen uit de Merovingische periode zijn uiterst schaars in de regio.

Er vonden tijdens het onderzoek staalnames plaats op enkele oude afzettingen uit de beekvallei van de Hoezebeek. Dit biedt potentieel om het landschap te kunnen reconstrueren voor een aantal periodes uit het verleden.


Foto’s


Contacteer ons