Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen (EHBE)
Klimaat en Energie

Heb je een idee of wil je initiatief nemen om samen met anderen energie op te wekken, te delen, op…

LEES MEER
Denderleeuw – Centrumstraten
Onroerend Erfgoed

De gemeente Denderleeuw plant de herinrichting van het dorpscentrum. Hierbij worden alle open ruimtes ten noorden van de Sint-Amanduskerk omgevormd…

LEES MEER
Aalst – Siezegemkouter (Crematorium)
Onroerend Erfgoed

Verschillende vuursteenvondsten uit het vroeg- en midden mesolithicum wijzen erop dat deze oude beekvallei al in de prehistorie groepen jagers…

LEES MEER
Ninove – Stuypenberg – Outer
Onroerend Erfgoed

Tijdens de opgraving voorafgaand aan de aanleg van een nieuw hockeyveld met clubhuis en een gebied voor dagrecreatie met landschappelijke…

LEES MEER
Lede – Oordegemdorp – Oordegem
Onroerend Erfgoed

De gemeente Lede plant de herinrichting van Oordegemdorp, de Kerkstraat en de Speurtstraat. Om de aanwezigheid en aard van eventuele…

LEES MEER
Infobrochure Slim Verharden
Klimaat en Energie

Leg verharding slim aan Soms is verharding nodig. Bijvoorbeeld voor het terras, de tuinpaden, de oprit en de parkeerplaats. In…

LEES MEER
Lede – Villa Felix
Publieke infrastructuur

Het vroegere Leedse rusthuis, Villa Letha, werd begin 2023 afgebroken. De site krijgt een volledig nieuwe invulling onder de naam…

LEES MEER
Aalst – Pupillensite-Oud Stadhuis
Onroerend Erfgoed

In opdracht van Stad Aalst voert SOLVA een archeologisch vooronderzoek uit op de Pupillensite-Oud Stadhuis. De opgravingen kaderen in de…

LEES MEER
Oudenaarde – Brandwoeker
Onroerend Erfgoed

In het kader van de bouw van een nieuwe cultuursite door stad Oudenaarde ondergaan het cultureel centrum De Woeker en…

LEES MEER
Vierkante Meter: iedereen archeoloog!
Onroerend Erfgoed

“Vierkante meter: iedereen archeoloog!” neemt jou samen met jouw buurt mee op tijdreis in je eigen tuin. Iedereen heeft toch…

LEES MEER
Klimaatkaart van Zuid-Oost-Vlaanderen
Klimaat en Energie

Wat doet Zuid-Oost-Vlaanderen voor het klimaat? Je ontdekt de klimaatacties van verschillende initiatiefnemers op de Klimaatkaart van Zuid-Oost-Vlaanderen.

LEES MEER
Zottegem – Egmontkasteel
Onroerend Erfgoed

In het kader van de restauratie van het Egmontkasteel voerde SOLVA een archeologisch onderzoek uit. De bouw van het kasteel…

LEES MEER
Sint-Lievens-Houtem – Eilandbos
Onroerend Erfgoed

Naar aanleiding van de herinrichting van het kerkhof rond de Sint-Michielskerk en het achterliggende Eilandbos in Sint-Lievens-Houtem, volgden de archeologen…

LEES MEER
Zottegem – N46 – Velzeke-Ruddershove
Onroerend Erfgoed

Onderwerp van deze archeologienota zijn wegenis- en rioleringswerken in Velzeke Ruddershove op de N46 en in verschillende zijstraten, namelijk de…

LEES MEER
Ninove – Doorn Noord Verbindingsweg
Onroerend Erfgoed

In het kader van de ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Doorn Noord voerde SOLVA  tijdens de maanden februari en maart…

LEES MEER
Aalst – Centrum – Moorsel
Onroerend Erfgoed

Rond de Gudulakapel in Moorsel zijn niet minder dan 96 begravingen aangetroffen. Deze dateren uit de volle middeleeuwen tot het…

LEES MEER
Aalst – Molenstraat
Onroerend Erfgoed

Stad Aalst plant de heraanleg van de Molenstraat. De Molenstraat kent een rijke geschiedenis. Dat vertaalt zich ook in een…

LEES MEER
Aalst – Esplanadeplein
Onroerend Erfgoed

Stad Aalst plant op het Esplanadeplein de bouw van een ondergrondse parking. Tegelijkertijd zullen de rioleringen rond de parking en…

LEES MEER
Geraardsbergen – Abdijpark
Onroerend Erfgoed

De archeologische dienst van SOLVA begeleidde de werken die gepaard gaan met de heraanleg van het Abdijpark. De site gaat…

LEES MEER
Ninove – Hof ter Groeninge (Doorn Noord)
Onroerend Erfgoed

Het archeologisch onderzoek gebeurde naar aanleiding van de geplande aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord. De oudste aangetroffen sporen…

LEES MEER
Oudenaarde – Tussenbrugggen
Onroerend Erfgoed

Op deze plaats bevond zich één van de oudste straten van Oudenaarde. Het onderzoek leverde sporen op van de 12de…

LEES MEER
Brakel – Marktplein – Nederbrakel
Onroerend Erfgoed

Tijdens de opgravingen op het marktplein zijn bewoningssporen uit de volle middeleeuwen aangetroffen. Toen was hier nog geen marktplein, maar…

LEES MEER
Kluisbergen – Rosalinde – Ruien
Onroerend Erfgoed

De oudste archeologische sporen die zijn gevonden op de woonverkaveling Rosalinde zijn werkelijk uniek voor de ruime regio. Er zijn…

LEES MEER
Kruisem – Containerpark – Kruishoutem
Onroerend Erfgoed

De opgravingen te Kruishoutem brachten een voorheen onbekende middeleeuwse woonkern aan het licht.  Deze is terug te voeren tot de…

LEES MEER
Lierde – Wolfsveld – Sint-Maria-Lierde
Onroerend Erfgoed

Het proefsleuvenonderzoek leverde archeologische sporen en vondsten op uit verschillende periodes. Echter waren deze doorgaans slechts fragmentarisch bewaard. Tot de…

LEES MEER
Sint-Lievens-Houtem – Letterhoutemdorp – Letterhoutem
Onroerend Erfgoed

De heraanleg van het kerkplein/parking en de groenzone met de aanleg van een wadi en buffergracht in het centrum van…

LEES MEER
Ronse – Pont West Fase 2
Onroerend Erfgoed

De archeologische werkzaamheden te Ronse Pont West vinden plaats in het kader van de uitbreiding van het bestaande industrieterrein ‘Pont…

LEES MEER
Wortegem-Petegem – Diepestraat – Wortegem
Onroerend Erfgoed

Door het archeologisch onderzoek is het oudste verleden van Wortegem hertekend. Daar waar voorheen de kennis niet verder reikte dan…

LEES MEER
Zottegem – Spelaan – Leeuwergem
Onroerend Erfgoed

Op het terrein zijn er zowel bewoningssporen (bronstijd, ijzertijd) als sporen van begraven teruggevonden (vroege/ late ijzertijd) uit de metaaltijden…

LEES MEER
Aalst – Hoezekouterdreef
Onroerend Erfgoed

Stad Aalst plant de aanleg van een bufferbekken, alsook rioleringswerken langs de Hoezebeek in Aalst ter hoogte van de Hoezekouter….

LEES MEER
Denderleeuw – Sint-Amanduskerk
Onroerend Erfgoed

Naar aanleiding van de vernieuwing van het verwarmingssysteem voerde SOLVA in opdracht van Gemeente Denderleeuw een opgraving uit in de…

LEES MEER
Erpe-Mere – Kapelhofstraat – Erondegem
Onroerend Erfgoed

De gemeente Erpe-Mere plant de herinrichting van dorpscentrum rond de parochiekerk Sint-Pieter-in-Banden. Hierbij wordt onder meer een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel…

LEES MEER
Ninove – Kloosterweg
Onroerend Erfgoed

De terreinen voor de Abdijkerk te Ninove zullen in 2023 een metamorfose ondergaan. In opdracht van Stad Ninove zullen archeologen…

LEES MEER
#1000 geveltuinen
Klimaat en Energie

Duizend geveltuinen fleuren Zuid-Oost-Vlaamse gevels op! Met de campagne #1000geveltuinen wil SOLVA 1000 nieuwe geveltuinen realiseren in Zuid-Oost-Vlaanderen voor 2030….

LEES MEER
Ninove – politiekantoor
Publieke infrastructuur

De bouw van een nieuw politiekantoor op de site van het vroegere postverdeelcentrum.Dit kantoor zal voldoen aan zowel hedendaagse als toekomstige eisen.De werken…

LEES MEER
Lede – Stationsweg
Publieke infrastructuur

De gemeente Lede ontwikkelde een visie om van de Stationsweg een veilige, aangename en leefbare straat te maken. De gemeente stelde…

LEES MEER
Lede – Doorgangswoningen
Publieke infrastructuur

SOLVA staat in voor de bouw van 3 doorgangswoningen die dienst zullen doen als tijdelijke huisvesting voor mensen in nood. In…

LEES MEER
Kluisbergen – Kunstgrasveld
Publieke infrastructuur

In 2019 heeft de gemeente Kluisbergen aan SOLVA de opdracht gegeven om het bestaande oefenveld op hun terrein aan de Parklaan om…

LEES MEER
Haaltert – Doorgangswoningen
Publieke infrastructuur

SOLVA begeleidt het OCMW Haaltert bij de realisatie van enkele doorgangswoningen. De architect is reeds aangesteld en het aanbestedingsdossier is…

LEES MEER
Gijzegem – Minigolf
Publieke infrastructuur

  Op vraag van de stad Aalst stond SOLVA in voor de realisatie van een minigolfterrein aan het gemeenschapscentrum Dendergalm….

LEES MEER
Regionaal klimaatplan
Klimaat en Energie

In 2018 wilden SOLVA, het toenmalige Streekoverleg, de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen via het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen…

LEES MEER
De Meerdoeners
Klimaat en Energie

Via het project “De Meerdoeners” startten de gemeenten Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm een participatietraject op waarbij burgers een actieve rol…

LEES MEER
Erpe Mere – cultuurhuis
Publieke infrastructuur

De gemeente Erpe-Mere gaf SOLVA in januari 2016 de opdracht tot ontwikkeling van een cultuurhuis op het domein Steenberg. SOLVA…

LEES MEER
Denderleeuw – Jeugdlokalen Broekpark
Publieke infrastructuur

De nieuwe lokalen voor de jeugdverenigingen van Welle bevinden zich aan het huidige Broekpark. De jeugd kan er terecht in…

LEES MEER
Denderleeuw – Gemeentelijk Administratief Centrum
Publieke infrastructuur

De gemeente Denderleeuw heeft SOLVA aangesteld als bouwheer voor de ontwikkeling van de gemeentelijke site AC vanuit een uit te…

LEES MEER
Denderleeuw – Denderpark
Publieke infrastructuur

Planopzet Een groenrecreatieve long langsheen de bebouwde schil creëren die aansluit bij de Dender en een waterrecreatieve component heeft. De Denderoevers…

LEES MEER
Beisloven – natuur educatief centrum
Publieke infrastructuur

De renovatie van de oude school naar een nieuw natuur- en educatief centrum    

LEES MEER
Baardegem – Faluintjes

De opdracht voor de herinrichting van de site in de dorpskern van Baardegem stamt uit 2010. Aangezien de beschikbare ruimte…

LEES MEER
Aalst – Sint Job

Het OCMW Aalst plant op en rond de huidige site Sint Job een volledig nieuwe woon- en zorgcampus. In 2010…

LEES MEER
Aalst – Schotte
Publieke infrastructuur

Deze voormalige brownfield-site (oude leerlooierij) kreeg een tweede kans en wordt omgevormd tot randstedelijk groengebied met mogelijkheid tot dagrecreatieve infrastructuur….

LEES MEER
Autodelen
Klimaat en Energie

Wist je dat de gemiddelde gezinswagen in Vlaanderen 95% van de tijd stilstaat? Als actie in het kader van Klimaatgezond…

LEES MEER
#1000 regentonnen
Klimaat en Energie

SOLVA lanceerde in de lente van 2022 haar voor de eerste maal een groepsaankoop regentonnen.  Het initiatief werd in 2023…

LEES MEER
Gratis advies rond duurzaam renoveren.
Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert
Klimaat en Energie

Wie duurzaam (ver)bouwt, wint altijd: meer wooncomfort, lagere energiekosten én een leefbare woonomgeving. Om duurzaam te (ver)bouwen met goed gekozen…

LEES MEER
De Bouwdoos, het medicijn voor jouw dorpsplein
Klimaat en Energie

‍Dorpspleinen vormen het kloppende hart van vele kleine gemeenten. Maar in de praktijk zijn ze vaak ingericht als verharde oppervlakte,…

LEES MEER
Aalst – Hopperank
Publieke infrastructuur

Bij het controleren van de vrijgekomen profielen na verwijdering van de keldermuren, bleek dat de achterliggende grond aan de noordzijde…

LEES MEER
Ninove Liberale Kring
Publieke infrastructuur

Restauratie van “De Liberale Kring” te Ninove. Het uit de 19e eeuw daterende gebouw werd zowel van binnen- als van buitenuit…

LEES MEER
Politiekantoor Lede
Publieke infrastructuur

De bouw van een nieuw politiekantoor voor de politiezone Erpe-Mere/Lede

LEES MEER
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen
Klimaat en Energie

Klimaat: de grootste uitdaging van onze tijd? Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. De gevolgen…

LEES MEER
Regionaal Klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen
Klimaat en Energie

5,08 ton. Dat is hoeveel C02 er in 2011 de lucht in werd geblazen per inwoner in Zuid-Oost-Vlaanderen. Een grote…

LEES MEER
Burgemeestersconvenant
Klimaat en Energie

Het burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld en is een initiatief van de…

LEES MEER
Aalst -atletiekpiste
Publieke infrastructuur

In 2016 heeft Sport AG Aalst aan SOLVA de opdracht gegeven om de renovatie en uitbreiding van de bestaande atletiekpiste…

LEES MEER
Oudenaarde – Markt
Onroerend Erfgoed

Het archeologisch onderzoek op de Markt gebeurde naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel en de geplande herinrichting…

LEES MEER
Aalst – Regionaal bedrijventerrein Zuid IV
Ondernemen

Opdrachtgever: SOLVA / Stad Aalst  In uitvoering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst is het regionaal bedrijventerrein…

LEES MEER