Slideshow active slide 1 of

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING VOOR STREEKONTWIKKELING IN ZUID-OOST-VLAANDEREN

Tafereel met kleine speelgoedmannetjes: zittend op de bank, op speeltuigen

HERINRICHTING ONDERBENUTTE DORPSPLEINEN 

Via het subsidieproject "De Bouwdoos" zal SOLVA | Streekoverleg samen met drie regionale partners verharde en onderbenutte dorpspleinen uit de regio nieuw leven inblazen. Vijf dorpspleinen in de Vlaamse Ardennen zullen gedurende 1 maand een tijdelijke invulling krijgen. Via een participatief traject wordt samen met lokale inwoners gewerkt aan bruisende en gezonde ontmoetingsplekken.

De foto's van elk personeelslid verwerkt in de cijfers 2020

EEN JAAR = 366 OPPORTUNITEITEN

De SOLVA-collega's wensen u een succesvol 2020. We kijken er naar uit om in dit bijzondere jaar samen met u alle kansen te grijpen!

NIEUWTJES & HOT TOPICS
Tekening kerk

NIEUWE TOEKOMST VOOR PAROCHIEKERKEN

Gemeentebesturen en kerkfabrieken staan voor de grote uitdaging om een nieuwe toekomst te bepalen voor de parochiekerken op hun grondgebied. Het warm water uitvinden is echter niet nodig: zij kunnen inspiratie en kennis opdoen via de Smalltalks van Team Vlaams Bouwmeester. Ook een nieuwe oproep van het Projecbureau Herbestemming Kerken kan voor begeleiding zorgen bij de herbestemming via een haalbaarheidsonderzoek.

Bord autodelen

ELEKTRISCH AUTODELEN IN ZUID-OOST-VLAANDEREN VAN START IN 2020

Intercommunales SOLVA en DDS geven via een raamovereenkomst een boost aan het elektrisch autodelen in hun regio's. Het autodeelsysteem Valckenier Share wordt in 2020 alvast in 8 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten gelanceerd, maar ook andere steden en gemeenten kunnen nog aansluiten.