TERUG

Aalst – Molenstraat

Stad Aalst plant de heraanleg van de Molenstraat. De Molenstraat kent een rijke geschiedenis. Dat vertaalt zich ook in een rijk ondergronds bodemarchief. Om te vermijden dat tijdens de werken archeologische sporen aan het licht komen, waardoor de werken tijdens de uitvoering vertraging zouden oplopen, worden voor de start van de werken een aantal deelzones van de Molenstraat aan een gericht archeologisch onderzoek onderworpen.

Bij de opgraving zijn minstens 7 verschillende huizen gedeeltelijk onderzocht. Hierbij werden tal van muren en vloerniveau’s aangetroffen die duidelijk maken dat de huizen een lange geschiedenis kenden van de late middeleeuwen (13de -14de eeuw) tot en met WO II. Op sommige plaatsen lijken de oudste bewoningssporen een oudere akker- of cultuurlaag af te dekken, mogelijk een restant van hoe het terrein er bij lag toen het net opgenomen was binnen de tweede, laatmiddeleeuwse stadsomwalling (eerste kwart 13de eeuw). Op andere plaatsen bevinden de bewoningssporen zich onmiddellijk bovenop de alluviale afzettingen van de Dender. Deze afzettingen zijn vermoedelijk ontstaan nog voor de opname van dit gebied binnen de stadsomwalling. Dichter naar het Werfplein toe zijn in deze alluviale afzettingen sterk organische pakketten afgezet of gestort die lijken te wijzen op een geleidelijke demping door de mens.


Foto’s


Film


Contacteer ons