TERUG

Aalst – Pupillensite-Oud Stadhuis

In opdracht van Stad Aalst voert SOLVA een archeologisch vooronderzoek uit op de Pupillensite-Oud Stadhuis. De opgravingen kaderen in de herwaardering en herbestemming van de zone tussen het Oud Stadhuis en de voormalige Pupillenschool. Doel van het onderzoek is om nu al een inschatting te kunnen maken van eventueel aanwezige archeologische sporen. Uit historisch en cartografisch onderzoek is geweten dat het gebied vanaf ca. 1200 gelegen is binnen de laatmiddeleeuwse stadsomwalling van Aalst. Aan zuidelijke zijde grenst het gebied aan de Grote Markt, waar eerder al sporen van bewoning uit de 12de eeuw zijn terug gevonden. De oudste vermeldingen van woningen langs de Grote Markt dateren uit de late 14de en vroege 15de eeuw. Aan het einde van de 16de eeuw laat het bestuur van het Land van Aalst enkele woningen omvormen tot een landhuis. Zeker vanaf de eerste helft van de 18de eeuw bevond zich achter het landhuis ook een landschapstuin. Ook de andere zones zijn minstens sinds de 15de eeuw aan de straatkant bebouwd. In het verlengde van de landschapstuin van het landhuis bouwt men in de tweede helft van de 18de eeuw een stoeterij, die later dienst zal doen als mannen- en vrouwengevangenis.  Tussen 1825 en 1859 worden de gebouwen door het Ministerie van Justitie omgevormd tot een militaire gevangenis. Daarna doet het gebouw dienst als “Ecole des enfants de troupe”, dat in 1883 herdoopt wordt tot “Ecole des Pupilles de l’Armée”. Tussen 1880 en 1907 verrijst uiteindelijk het gebouwcomplex van de ‘Pupillenschool’ zoals het er vandaag nog steeds staat. In totaal zullen de archeologen acht proefsleuven verspreid over het projectgebied onderzoeken. Doordat verschillende zones binnen het gebied al sinds de late middeleeuwen onbebouwd zijn gebleven bestaat de kans dat er ook oudere sporen bewaard zijn gebleven.


Foto’s


Contacteer ons