TERUG

Burgemeestersconvenant

Het burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld en is een initiatief van de Europese Commissie.

Het telt bijna 8.000 ondertekenaars met een impact op 230 miljoen inwoners. Ook in onze regio sluiten 21 steden en gemeenten zich aan binnen het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. De ondertekenaars zijn lokale en regionale autoriteiten die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op hun grondgebied te realiseren.

Ondertekenaars engageren zich om tegen 2020 ten minste de lokale uitstoot van broeikasgassen met 20% te laten dalen. Sinds 2015 is er een nieuw convenant waar de ambitie is om de CO2-uitstoot te laten dalen met 40% tegen 2030 en acties rond klimaatadaptatie uit te voeren.

Hiervoor moet minimum een duurzaam energie- en klimaatactieplan worden opgemaakt. Binnen het project werd in eerste plaats 1 gezamenlijk plan opgemaakt voor 13 steden en gemeenten met aandacht voor lokale en regionale maatregelen.

In tweede instantie sluiten ook de overige steden en gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen aan op het Burgemeestersconvenant. De vijf gemeenten met een bestaand klimaatactie- of energieactieplan tot 2020 (Aalst, Kruisem, Kluisbergen, Ninove, Oudenaarde) zullen een nieuw plan schrijven met horizon 2030. Drie andere gemeenten (Horebeke, Oosterzele en Wortegem-Petegem) schrijven een eigen klimaatactieplan met lokale en regionale acties tegen 2030.

Meer info over het convenant en alle ondertekenaars op www.burgemeestersconvenant.eu