TERUG

Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

Klimaat: de grootste uitdaging van onze tijd?

Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. De gevolgen zijn het meest voelbaar in het Zuiden, maar ook wij worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C houden.

Daarom engageren 21 lokale besturen in Zuid-Oost-Vlaanderen zich om de Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

 

Dertien gemeenten (Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm) ondertekenden op 27 januari 2017 het Europese Burgemeestersconvenant.
In 2019 stappen de overige gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen mee in het project. Aalst, Kluisbergen, Kruisem, Oosterzele, Ninove en Oudenaarde zijn voorlopers in de regio en hadden al een klimaat- of energieactieplan lopen. De gemeenten Horebeke, Oosterzele en Wortegem-Petegem engageerden zich in 2020 voor de opmaak van een klimaatplan in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. Deze plannen werden in 2021 gefinaliseerd.

Deze 21 lokale besturen engageren zich om samen de CO2 uitstoot op het volledige grondgebied met minstens 40% te verminderen tegen 2030 ten van 2011. CO2 is een gas dat vrijkomt bij het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals het verwarmen van gebouwen en bij verplaatsingen met de wagen. Daarnaast nemen deze gemeenten ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals erosie, wateroverlast of verdroging, zoveel mogelijk te verzachten. Dat willen ze doen samen met inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen.

In dit project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ worden deze lokale besturen bijgestaan door SOLVA | Streekoverleg en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De doelstellingen

Het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ heeft 4 doelstellingen:

  1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren 13 steden en gemeenten zich tot het uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan.
  2. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren 8 steden en gemeenten zich tot het uitschrijven van een individueel klimaatplan dat qua doelstelling aansluit op het gezamenlijke klimaatplan (-40% CO2 en toepassen van maatregelen die de gevolgen van de klimaatverandering temperen).
  3. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en strategie ontwikkeld met de 21 steden en gemeenten op het grondgebied.
  4. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen op afroep door de 21 steden en gemeenten uitgevoerd worden op eigen grondgebied, zoals autodeelprojecten, renovatietrajecten, …

Voor de begeleiding van het eerste deel is het studiebureau Zero Emission Solutions (ZES) aangetrokken. Zoals vereist, dienden 13 gemeenten binnen twee jaar na de ondertekening gezamenlijk o.a. een CO2-nulmeting, een risico- en kwetsbaarheidsanalyse en een klimaatplan in. Dit regionaal plan omvat een overzicht van de maatregelen die de gemeenten zullen treffen om de uitstoot op hun grondgebied te reduceren (mitigatie) en de adaptatie-maatregelen (na risico- en kwetsbaarheidsanalyse). Een sectoroverschrijdende en participatieve aanpak is daarbij zeer belangrijk. Met deze 13 lokale besturen werd een intensief traject doorlopen in een periode van twaalf maanden om tot een gezamenlijk, regionaal klimaatactieplan te komen.

Jouw SOLVA expert