TERUG

Kluisbergen – Rosalinde – Ruien

De oudste archeologische sporen die zijn gevonden op de woonverkaveling Rosalinde zijn werkelijk uniek voor de ruime regio. Er zijn immers een haard en vuurstenen werktuigen van jager-verzamelaars uit de laatste ijstijd opgegraven (13.000 jaar geleden). Vanaf de late ijzertijd zijn de terreinen intensief bewoond geweest. Verschillende gebouwen, greppels, en kuilen leveren hiervoor het bewijs. Tijdens de Romeinse periode werden er verschillende woningen langsheen een weg gebouwd. Naast restanten van de houten gebouwen en greppels vonden de onderzoekers verschillende Romeinse graven terug. Ook tijdens de vroege middeleeuwen zijn de terreinen nog bewoond. Nadien zijn ze enkel nog als akkerland gebruikt.


Foto’s


Contacteer ons