TERUG

Lede – Oordegemdorp – Oordegem

De gemeente Lede plant de herinrichting van Oordegemdorp, de Kerkstraat en de Speurtstraat. Om de aanwezigheid en aard van eventuele archeologische resten alsook de impact van de geplande werken in te schatten, is een archeologisch proefputtenonderzoek uitgevoerd van 17 juli tot 1 augustus 2023. In totaal zijn 11 proefputten onderzocht. Hoewel het dorp Oordegem wellicht zijn oorsprong kent in de vroege middeleeuwen, zijn er tijdens het proefputtenonderzoek geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de postmiddeleeuwse periode. Vermoedelijk is een grootschalige afgraving van het dorpscentrum in de postmiddeleeuwse periode verantwoordelijk voor het afwezig zijn van oudere sporen. Ook een deel van het oorspronkelijk bodemprofiel, een quartair leemdek met een dikte van ca. 1,5 m, ontbreekt immers. Sporen van na deze afgraving zijn dan weer wel bewaard in zowat alle proefputten.
Het gros van de sporen kan gelinkt worden aan de bewoning die we grotendeels ook terugvinden op historische kaarten en foto’s. Rond de kerk zijn sporen aangetroffen die in verband te brengen zijn met het kerkhof. Het gaat onder meer om restanten van een kerkhofmuur, verstoorde kerkhofgrond en graven. De oudste graven dateren uit het begin van de 20ste eeuw.
De vrij tot zeer recente datering van de aangetroffen sporen en/of hun lage informatieve waarde en het afwezig zijn van sporen die in verband gebracht kunnen worden met de oudste dorpsgeschiedenis zorgen voor een laag potentieel aan kenniswinst in het dorpscentrum van Oordegem. Er volgt m.a.w. geen opgraving op dit vooronderzoek.


Foto’s


Contacteer ons