TERUG

Lede – Stationsweg

De gemeente Lede ontwikkelde een visie om van de Stationsweg een veilige, aangename en leefbare straat te maken. De gemeente stelde intercommunale SOLVA aan om hiervoor een aantal scenario’s uit te denken. De gemeente bepaalde deze drie doelstellingen:

  1. De Stationsweg vormt de kortste en meest veilige verbinding voor fietsers envoetgangers tussen het centrum en het station van Lede. De gemeente wil de Stationsweg daarom zo aangenaam en verkeersveilig mogelijk inrichten met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
  2. Het is vandaag niet mogelijk om wettelijk te parkeren in de Stationsweg, maar er is wel nood aan parkeerplaatsen voor buurtbewoners. De gemeente wil daarom parkeren mogelijk maken en tegelijk beter structureren.
  3. De Stationsweg is in de eerste plaats een woonstraat. De gemeente wil daarom  zoveel mogelijk inzetten op een verkeersluwe en aangename woonomgeving.

LiggingStationsweg in Lede

FaseOntwerp

Type onderzoekHerinrichting

Afbeeldingen

Contactpersoon

Nadine Verbraecken
projectmedewerker

[email protected]

De gemeente Lede wenst tot een gedragen oplossing te komen met de buurtbewoners. De geplande bewonersvergadering kon dit voorjaar echter niet plaatsvinden wegens COVID-19, dus zochten we naar een alternatief. Veelgestelde vragen kan je hieronder terugvinden.

     1. Wat verandert er concreet?

Fietsverkeer wordt toegelaten in beide rijrichtingen. Parkeren wordt wettelijk mogelijk binnen de aangeduide parkeervakken. De maximale toegelaten snelheid wordt beperkt tot 20 km/u. Via groenelementen wordt de straat een aangenamere woonomgeving.

      2. Wat zijn de voordelen van een woonerf?

In een woonerf ligt de nadruk op de bereikbaarheid van de woningen en de leefbaarheid in de straat. Auto’s blijven welkom, maar zijn te gast. Bovendien kan in een woonerf het parkeren voor buurtbewoners en bezoekers wettelijk en veilig geregeld worden door parkeervakken aan te duiden. Zo is het voor iedereen meteen duidelijk waar je kan parkeren.

     3. Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Bij SOLVA.
Mail: [email protected]

Bij de gemeente Lede – Dienst Verkeer
Telefoon: 053 60 68 37
Mail: [email protected]

Telefonisch bereikbaar:
Maandag tot en met vrijdag: 9.00u – 12.00u
Woensdagnamiddag: 13.30u – 16.00u
Donderdagnamiddag: 16.00 – 19.00u

     4. Hoe worden we verder op de hoogte gehouden?

Er is een proefopstelling van 1 oktober tot 30 november 2021. Ook tijdens de proefopstelling willen we graag jouw mening, opmerkingen of adviezen horen.