TERUG

Oudenaarde – Brandwoeker

In het kader van de bouw van een nieuwe cultuursite door stad Oudenaarde ondergaan het cultureel centrum De Woeker en het bijhorende parkeerterrein een volledige transformatie. Omwille van de geplande ingrepen in de bodem voerde SOLVA een bureaustudie uit. Dit onderzoek wees uit dat het cultureel centrum gelegen is op de rand van de historische kern van Oudenaarde. Het culturele centrum en de parking bevinden zich namelijk net ter hoogte van de laatmiddeleeuwse (12de-15de eeuw) en postmiddeleeuwse (16de– 19d eeuw) stadsverdediging van de stad. Voor de laatmiddeleeuwse periode valt het projectgebied samen met de stadsmuur (met stadspoorten) en de stadsgracht, alsook met een woonwijk, “Eindries”, net buiten de stadsmuur. In de postmiddeleeuwse periode worden ter hoogte van het projectgebied de stadsgracht gedempt en de stadsmuur afgebroken, en dit ten voordele van een uitbreiding van de stadsverdediging. Op deze locatie wordt een vijfhoekig bastion ingericht met een gracht, wal en muur, waarbij ook een deel van de woonwijk Eindries wordt opgenomen in dit bastion. Een proefsleuvenonderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de aanwezigheid en de bewaring van de restanten.


Foto’s


Contacteer ons